Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

Στις 26/04/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Προγραμματισμός Εκδηλώσεων – Ηλιάκεια 2017. Ψήφιση πιστώσεων (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Ηλίας Λάμπρος).

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ένταξης του Δήμου Καρπάθου στο Σύμφωνο Δημάρχων για την εφαρμογή βιώσιμων τοπικών ενεργειακών πολιτικών και για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το έντυπο προσχώρησης στο Σύμφωνο αυτό (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Ηλίας Λάμπρος).

3. Έγκριση υποβολής στον Άξονα Προτεραιότητας (κωδ.2) "Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων", της Πρόσκλησης: ΝΑΙΓ44 του Ε.Π. "Νότιο Αιγαίο", με τίτλο "Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς" (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Ηλίας Λάμπρος).

4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (απόφαση 50-2017) περί συμβιβαστικής επιλύσεως διαφοράς και παραίτησης από την από 28-11-2016 και με αυξ. αριθμό κατάθεσης 131/2016 έφεσης του Δήμου Καρπάθου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου κατά των Εμμανουήλ Φουντή κτλ. (εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Γεώργιος Τούμα).

5. Παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Ηλίας Λάμπρος).

6. Τρίτη (3η) Παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου "Κατασκευή 2ου κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου" (εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Σπανός)

7. Δεύτερη (2η) Παράταση προθεσμίας του έργου " Κατασκευή πεζοδρομίου Άφωτη – Τηλέγραφος" (εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Σπανός).

8. Πρώτη (1η) Παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου "Συντήρηση – Επισκευή Σχολικών Μονάδων Δήμου και Δ.Δ" (εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Σπανός).

9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση – Επισκευή Σχολικών Μονάδων Δήμου και Δ.Δ" (εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Σπανός).

10. Οριστική παραλαβή Υπηρεσιών (εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Γεώργιος Τούμα).

11. Επέκταση δημοτικού φωτισμού - δικτύου Χαμηλής Τάσης στην περιοχή Άγιος Eυστάθιος ΤΚ Απερίου του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Σπανός).

12. Καθορισμός νέου κοινόχρηστου χώρου προς εκμίσθωση (εισηγητής ο κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Σπανός).

13. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.