Από 15 Ιουνίου οι μεταγραφές

Σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά κι επίσημα η μεταγραφική περίοδος για τα πρωταθλήματα μπάσκετ της σεζόν 2017-18, σύμφωνα με την Εγκύκλιο που εξέδωσε η Ομοσπονδία.

Συγκεκριμένα:
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ
1. Το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων ελευθέρων μεταγραφών, μεταγραφών προσωρινής διάρκειας ή μεταγραφών χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου κλπ., ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15-25 Ιουνίου.
2. Ειδικά για τις περιπτώσεις μετεγγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών (άνω των 18 ετών), ορίζεται το χρονικό διάστημα 1-10 Ιουλίου.
Στο χρονικό διάστημα 26 έως 30 Ιουνίου, τα σωματεία θα πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες αθλουμένων μελών της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
3. Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής μετεγγράφεται και δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος (π.χ. Διεξαγωγή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων), αυτός παραμένει και αγωνίζεται με το αρχικό σωματείο του, μέχρι πέρατος των υποχρεώσεών του.
4. Κατά πάσα περίπτωση, η Ομοσπονδία, με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον τούτο υπαγορεύεται από σοβαρούς τεχνικούς λόγους, με την κατ’ έτος εκδιδόμενη από την Ομοσπονδία σχετική εγκύκλιό της.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να έχει στη δύναμή του είκοσι πέντε (25) αθλητές ή είκοσι (20) αθλήτριες, γεννηθέντες-είσες έως το 1999 κατ’ ανώτατο όριο και απεριόριστο αριθμό εφήβων, παίδων, νεανίδων και κορασίδων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει συνολικά μόνο δέκα (10) αθλητές από οποιαδήποτε αιτία.
2. Τα σωματεία όλων των κατηγοριών έχουν δικαίωμα ν’ αποκτήσουν με τη διαδικασία της μεταγραφής ή της αποδέσμευσης, δύο αθλητές έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι δε θα ξεπεράσουν το επιτρεπόμενο όριο των δέκα μεταγραφών.
3.Κάθε σωματείο μπορεί ν’ αποκτήσει με μεταγραφή ή αποδέσμευση δύο (2) μόνο αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους στη μεταγραφική περίοδο του 2017-18, περιλαμβάνοντας όσους αθλητές έχουν γεννηθεί το 1986 και πριν.
Το ΔΣ της ΕΟΚ δύναται, με απόφασή του, να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόκτησης με μεταγραφή 3ου αθλητή άνω των 30 ετών.