Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου

Συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους,

Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1. Συζήτηση για την αποδοχή παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας κ.λ.π. στους ΟΤΑ Α΄Βαθμού.

2. Συζήτηση επί του πορίσματος της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Εξέτασης εναλλακτικών προτάσεων για την εγκατάσταση από τη ΔΕΔΔΗΕ νέου κέντρου διανομής ρεύματος στη περιοχή Αγ.Νικολάου.

3. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

3.1 Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2017, Αρ.Απόφασης Ο.Ε 217/2017. αρ.πρωτ.2/35749/2017.

3.2 Έγκριση αρ. 192/2017 Απόφασης Ο.Ε που αφορά έκθεση εσόδων-εξόδων Α΄τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋ/σμού του Δήμου Ρόδου, οικ.έτους 2017.

3.3.Έγκριση της αρ.198/2017 Απόφασης της Ο.Ε που αφορά λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς εφαρμογής (της dingo Marketing Tean IKE) από το Σωματείο Αυτοκινήτων Ρόδου σχετικά με την ενημέρωση κλήσεων της Ελεγχόμενης Στάθμευσης από το Δήμο μας προς τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων και την άμεση πληρωμή τους  από αυτούς.

3.4 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων , αρ.πρωτ.2/31368/2017- 2/37157/2017.

3.5 Έγκριση από το Δ.Σ διενέργεια διαγωνισμών έτους 2017  για «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ρόδου», αρ.πρωτ.2/35762/2017.

3.6 Έγκριση προμήθειας υπόγειων σάκων απορριμμάτων MOLOK για τη Δ.Ε Ρόδου , αρ.πρωτ.2/36143/2017.

3.7 Έγκριση διαγραφής τιμολογίων έργων, χρηματοδοτούμενων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αρ.πρωτ.2/28869/2017.

3.8 Έγκριση του Δήμου Ρόδου ως συνδρομητή σε εταιρείες Ηλεκτρονικών πληροφοριών και εφαρμογών, αρ.πρωτ.2/36136/2017.

3.9 Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. Μουσελίμη Βασιλείου, αρ.πρωτ.2/30110/2017.

3.10 Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ.Γιασιράνη Αργύρη, αρ.πρωτ.2/30106/2017.

3.11 Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ.Κοτσάνη Ποθητού, αρ.πρωτ.2/33654/2017.

3.12 Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ.Σεϊτη Ιωάννη, αρ.πρωτ.2/33655/2017.

3.13 Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ.Νικόλαου Σταγάκη, αρ.πρωτ.2/35520/2017.

3.14 Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ.Λάμπρου Χαράλαμπου, αρ.πρωτ.2/33095/2017.

3.15 Έγκριση διαγραφής οφειλής της AUTO HELLAS ATEE, αρ.πρωτ.2/35007/2017.

3.16 Έγκριση διαγραφής οφειλής κας Μ.Γιαννακά-Παπανικολάου, αρ.πρωτ.2/29103/2017.

3.17 Έγκριση οφειλής της εταιρείας Χρ.Ν.Κωτιάδη & Σία Ο.Ε, αρ.πρωτ.2/29096/2017.

3.18 Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών, αίτηση A.E MARITOUR, αρ.πρωτ.2/30558/2017.

(Θέματα Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας)

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης).

3.19 Έγκριση παράταση μισθωτικής σχέσης για το περίπτερο στο Ισόγειο της Ν.Αγοράς με αρ.185 και ½ του αρ. 12Α ορόφου της Ν.Αγοράς, αρ.πρωτ.2/30125/2017.

3.20 Λήψη απόφασης περί διαγραφής αναδρομικών μισθωμάτων από 1/1/2001 έως 31/10/2005 για το Δημοτικό Ακίνητο στον Α΄όροφο της Ν.Αγοράς αρ.25, αρ.πρωτ.2/36157/2017.

3.21. Παραχώρηση χρήσης χώρου αθλοπαιδιών Αγ. Δημητρίου (γήπεδο καλαθοσφαίρισης) επί της οδού Κλαυδίου Πέππερ (Μαρμαρογλυφείο) με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας του.

3.22. Εκ νέου παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα καταστημάτων και αιθουσών σε οικισμούς ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στις περιοχές ΡΟΔΟΣ ΙΙΙ, ΡΟΔΟΣ IVa, ΡΟΔΟΣ VI.

3.23. Λήψη απόφασης για α) διαγραφή αναδρομικών μισθωμάτων από 1/01/2001 έως 31/05/2007 για το ήδη παραδοθέν από 31/10/2014 δημοτικό ακίνητο αρ. 10 στον Α’ όροφο της Νέας Αγοράς και β) συγχώρεση για παράταση μίσθωσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για τα καταστήματα 129-130 στο ισόγειο της Νέας Αγοράς.

4.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου).

4.1.Έγκριση της αριθ.55/2017 Απόφασης  περί: «Έγκρισης της υπ’ αριθ. 5/2017 Απόφασης Συμβουλίου Δ.Κ.Παστίδας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Αγ.Ιωάννη και Ελευθερίας  της Δ.Κ.Παστίδας.

4.2.Έγκριση της αρ. 56/2017 Απόφασης περί : Έγκρισης της υπ’αριθ. 6/2017 Απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ.Παστίδας για επικαιροποίηση της αρ.10/2016 Απόφασης που αφορά στη χωροθέτηση θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου για τη διεξαγωγή εμποροπανήγυρης της Ι.Μ.Αγ.Μαρκέλας.

4.3.Έγκριση της αρ.60/2017 Απόφασης περί:  Τροποποίησης της απόφασης 248/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά τις διαστάσεις και τον τύπο του περιπτέρου στους χώρους που χαρακτηρίζονται ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ.

4.4.Έγκριση της αρ. 61/2017 Απόφασης περί: Έγκρισης της αρ.1/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Μαριτσών περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού Πίνδου στην Δ.Κ.Μαριτσών.

5.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ.Α.Μπεκιάρης–Α.Παρασκευοπούλου)

5.1.Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου».

5.2. Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου (εντός και εκτός σχεδίου) προϋπ/σμού 243.940,00 €.αρ.πρωτ. 16/36102/2017.

5.3. Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών και σηματοδοτών σε κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση» αρ.πρωτ.16/36191/2017.

5.4. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού εντός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/36181/2017

5.5. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού εκτός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/36186/2017

5.6. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2013» προϋπ/σμού 337.900,00€ αρ.πρωτ. 16/35958/2017.

5.7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ. Ασκληπειού στις Τ.Κ. Αρνίθας-Προφύλια-Ιστρίου-Απολακκιάς της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/36145/2017

5.8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22-11-2013, 25/11/2013 & 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (στη Δ.Ε. Λίνδου) αρ.πρωτ. 16/35873/2017

5.9.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/35795/2017.

5.10. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης – Μεταστέγαση Υπηρεσιών» αρ.πρωτ.16/35915/2017.

5.11.Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11, 25/11, 04/12/2013 σε Δ.Ε. της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. Πεταλούδων) αρ.πρωτ. 16/35819/2017

5.12.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του κτιρίου του συλλόγου τρίτης ηλικίας Κρεμαστής»,αρ.πρωτ.16/35989/2017.

5.13.Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου-Τηλιακού), αρ.πρωτ.2/36173/2017.

5.14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή σχολικών μονάδων Δ.Ε. Ροδίων» Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 16/36341/2017.

5.15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου ολοήμερου νηπιαγωγείου στη θέση Βάκχος του Δήμου Ρόδου» Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 16/35792/2017.

5.16. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας τους ρέματος «Μπρασιανός» (Πλατύς) στη Δ.Ε. Αφάντου» αρ.πρωτ. 16/32418/2017.

5.17. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου) Β΄φάση αρ.πρωτ. 16/36195/2017.

5.18. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Φώτη Λειβάδι Δ.Ε. Καμείρου Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ.16/33756/2017

5.19. Τροποποίηση Διαβαθμιδκής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του Σχολικού Συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου», ως προ το άρθρο 6: Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του έργου, αρ.πρωτ.16/36035/2017.

5.20.Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συντήρηση οδού από Εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου έως είσοδο Αρχαγγέλου» ως προς το άρθρο 2: Σκοπός-Αντικείμενο Σύμβασης-Προϋπ/σμός-Χρονοδιάγραμμα» αρ.πρωτ. 16/35948/2017.

5.21. Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ρ. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά» ως προς το άρθρο 6: Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του έργου αρ.πρωτ. 16/36165/2017.

5.22. Έγκριση αποζημίωσης ενεργειακού επιθεωρητή του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής» αρ.πρωτ. 16/31827/2017

 (Θέματα Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης)

5.23. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση περιστυλίων Νέας Αγοράς – Α΄φάση εργασιών» με κωδικό 70.7331.0002 αρ.πρωτ. 2/34637/2017

5.24. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Κισθηνίου» με κωδικό 70.7331.0001 αρ.πρωτ. 2/34633/2017

6. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

(Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δ.Σ. Κα.Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)

6.1.Δημοσιονομική διόρθωση συνολικού ποσού 22.573,85 € στην πράξη «ΔΙΑΥΛΟΣ», αρ.πρωτ.2/36488/2017.

6.2.Αποπληρωμή δαπανών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των πράξεων MOTIVATE & BLUEISLANDS του χρηματοδοτικού προγράμματος Interref-MED 2014-2020.

6.3. Υποβολή πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Ρόδου, με εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), σύμφωνα με την ενότητα 4.2, «Ολοκληρωμένες δράσεις για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

6.4. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ45, Α/Α ΟΠΣ: 2018).

6.5.Aποδοχή χρηματοδότησης, αρ.πρωτ.2/35069/2017.

7.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

(Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου).

7.1.Έγκριση αναγκαιότητας και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου van για την κάλυψη τεχνικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,αρ.πρωτ.2/35061/2017.

8.ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος)

8.1.Έγκριση 1ης εσωτερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικ.έτους 2017.

9.ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΠ

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ.Σ.Πετράκης).

9.1.Έγκριση Β΄Αναμόρφωσης του τρέχοντος προϋ/σμού οικ.έτους 2017.

10.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Φ.Κρεμαστινού).

10.1. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα 5* αστέρων, με διακριτικό τίτλο “LINDOS VILLAGE”, συνολικής δυναμικότητας 484 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 16.560,00 τ.μ., εντός της Κ.Μ. 729 Γαιών Καλάθου, στην περιοχή “ΒΛΥΧΑ” Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου, Δημοτικής Ενότητας Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “ΤΞΝΕ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΕ”» αρ.πρωτ.2/36211/2017

10.2. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Υφιστάμενο τριφασικό ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μονολίθου, δυναμικότητας επεξεργασίας 1,65 tn ελαιοκάρπου ανά ώρα με τα συνοδά του έργα (Εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων, στεγανή εδαφοδεξαμενή εξάτμισης και αγωγός μεταφοράς προεπεξεργασμένων αποβλήτων), που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μονολίθου, της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», αρ.πρωτ.2/34295/2017.

10.3. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενος σταθμός επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με κωδ. ονομασία “3006112 – ΓΕΡΑΚΑΣ”, Τοπικής Κοινότητας Προφύλιας, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.”» αρ.πρωτ.2/31096/2017.

11.ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ.Εμ.Στάγκας).

11.1. Έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής , αρ.πρωτ.2/35649/2017.

12.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Α.Ζωάννου)

12.1. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ.πρωτ.14/36119/2017.

12.2.Μεταστέγαση Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας, αρ.πρωτ.14/32713/2017.

12.3.Αποδοχή χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2017 για την υλοποίηση του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την ενίσχυση της απασχόληση των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων ΚΗΦΗ Κοσκινού, αρ.πρωτ.14/32623/2017.

12.4.Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο σπίτι 2016», αρ.πρωτ.14/36567/2017.

12.5. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο σπίτι 2017», αρ.πρωτ.14/36561/2017

13.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ελ.Χατζηϊωάννου)

13.1. Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην Προγραμματική Σύμβαση 2017-2020 για την υλοποίηση του Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA-GRATIVE EUROPE της Ε.Ε, αρ.πρωτ.2/36589/2017.

14.ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Α.Πάλλας)

14.1.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ για το έτος 2017 , καθώς και τον ορισμό ενός εκπροσώπου για την Επιτροπή Παρακολούθησης, αρ.πρωτ.

15.ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Α.Πάλλας)

15.1.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων, 2/33835/2017.

15.2.Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.Ηλία Αργύρη  στην Αλεξανδρούπολη.

16. ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΠΑΡ

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΡ κ.Στ.Κυριαζής)

16.1.Έγκριση αναμόρφωσης προϋ/σμού 2017 , αρ.Απόφασης Δ.Σ 116/2017.

17.ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Κορωναίος)

17.1.Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π έτους 2017 Β΄ Δόση  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/34540/2017.

18.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Εισηγήτρια :  Αντιδήμαρχος Κα.Μ.Χατζηλαζάρου)

18.1.Έγκριση χρησιμοποίησης τιμητικών πλακετών, αρ.πρωτ.2/36177/2017.

19.Έγκριση διαπιστωτικής πράξης Δημάρχου περί της αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών στη ΔΕΥΑ Ρόδου και  εισήγηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της ΠΥΣ 33/2006 (υπ. αρ. 181/28-4-2017 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ).

20.Συγκρότηση επιτροπής για τη χορήγηση κάρτας δωρεάν στάθμευσης σε μόνιμους  κατοίκους του κέντρου της πόλης.

21.Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου για τις άδειες εισόδου και την χορήγηση τηλεχειριστηρίων για την είσοδο των οχημάτων στην Μεσαιωνική Πόλη.

22. Έγκριση γενόμενης μετάβασης στην Αθήνα 10-11/5/2017 του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Σ.Διακοσταματίου και διάθεση πίστωσης, αρ.πρωτ.2/35401/2017.