Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Δωδεκανήσου

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Προχθές την 11ην πρωινήν συνήλθον εις πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν τα μέλη της νεοσυστάτου Ενώσεως Συντακτών και Συνεργατών Εφημερίδων Δωδεκανήσου εις την Ροδιακήν Λέσχην.

Γενομένων αρχαιρεσιών, προς ανάδειξιν του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως, εξελέγησαν: Πρόεδρος Εμμανουήλ Καλαμπίχης, αντιπρόεδρος Βασ. Χατζηπαπάς, γενικός γραμματεύς Γεώργιος Μαρτίνης, ταμίας Νικόλαος Χατζηγεωργίου, σύμβουλοι Κυριάκος Φίνας, Γεώργιος Μηνάς και Δημήτριος Σαραντόπουλος. Δια την εξελεγκτικήν επιτροπήν εξελέγησαν η δεσποινίς Ειρήνη Μοσκόβη και οι κ.κ. Αναστάσιος Βρόντης και Βασίλειος Κιττώφ.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΑΡΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΘΗ
Ως ανεκοινώθη, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Τουριστικής Αναπτύξεως Δωδεκανήσου, εγένετο η προεργασία δια την διοργάνωσιν της Εορτής των Ανθέων. Κυριοτέρα εκδήλωσις της εορτής θα είναι η παρέλασις των ανθοστολίστων αρμάτων δια της παραλιακής λεωφόρου του Μανδρακίου. Ως εγνώσθη, τα άρματα θα κατασκευασθούν υπό διαφόρων οργανώσεων και ιδιωτών της πόλεως και της υπαίθρου. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, η παρέλασις των ανθοστολίστων αρμάτων θα λάβη χώραν την προσεχή Κυριακήν, καταβάλλεται δε ιδιαιτέρα φροντίς δια την συμμετοχήν όσον το δυνατόν περισσοτέρων αρμάτων.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως εγνώσθη, εντός των ημερών αναχωρεί εις Αθήνας ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης, προκειμένου να προβή εις διαφόρους ενεργείας δια την προώθησιν ζητημάτων της πόλεως. Κατά σχετικάς πληροφορίας, προς τον αυτόν σκοπόν ο κ. Δήμαρχος  κατά την εις Αθήνας παραμονήν του θα επισκεφθή τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν.

ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας, υπό ειδικών υπαλλήλων του ήρχισεν από χθες εις ολόκληρον την Δωδεκάνησον, η απογραφή απάντων των τυφλών.
Εξ άλλου, εις Κω ήρχισεν η απογραφή αναπήρων, ψυχοπαθών, θυμάτων πολέμου κ.λπ. Τας ως άνω καταστάσεις εζήτησε το Υπουργείον Προνοίας δια να λάβη τας δεούσας ενεργείας.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤ. ΗΓΕΤΩΝ
Προχθές συνήλθεν εις Γ. Συνέλευσιν το Σωματείον Οικοδόμων Ρόδου, υπό την Προεδρίαν του κ. Λαμπριανού, και απεφάσισε την διαγραφήν του Προέδρου του Σωματείου Αρφαρά εκ της δυνάμεως αυτού.
Εκ των 200 περίπου ταμειακώς εν τάξει μελών, προσήλθον 133, εξ αυτών δε εψήφισαν 103 υπέρ της διαγραφής του Αρφαρά, ενώ οι λοιποί απέσχον.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Χθες υπέβαλον προς το Σωματείον τας παραιτήσεις των οι σύμβουλοι αυτού Αντώνιος Γαλανός, Εμμ. Σεβαστόπουλος και Κυριάκος Πάχος.

ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΔΙΑ 4 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Καθ’ άπασαν την Δωδεκάνησον διεξήχθησαν προχθές αι εκλογαί δια την ανάδειξιν 4 αιρετών Νομαρχιακών Συμβούλων, μετέσχον δε εις αυτάς οι Δήμαρχοι και Πρόεδροι των Κοινοτήτων, ως και οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι. Υποψήφιοι δια το αξίωμα του Νομαρχιακού Συμβούλου, ήσαν, ως γνωστόν, οι κ.κ. Εμμανουήλ δια την Επαρχίαν Ρόδου, Καπετανάκης δια την Επαρχίαν Καρπάθου, Κουτσουράδης δια την Επαρχίαν Κω και Οικονόμου, δια την Επαρχίαν Καλύμνου. Η ανακήρυξις των εκλεγέντων θα γίνη εντός 17 ημερών από της ημέρας της εκλογής.


ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ 15ΝΘΗΜΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ
Ως εγνώσθη, κατά το από 1ης μέχρι 18ης τρέχοντος χρονικόν διάστημα εξήχθησαν εκ Ρόδου εις την Παλαιάν Ελλάδα και το Εξωτερικόν τα εξής είδη: Καυσόξυλα:128.000 κιλά, υποδήματα 180 ζεύγη, ηδύποτα 4.208 κιλά, οίνοι διάφοροι 192.000 κιλά, αρώματα 600 κιλά, τάπητες 56 τεμάχια, καραμέλλες 2.126 κιλά, κρόμμυα 102.000 κιλά, πορτοκάλια και λεμόνια 72.000 κιλά και κηπευτικά 32.903 κιλά.