Τέσσερις Αμερικανοί ναύτες νεκροί στη Ρόδο

ΕΙΧΟΝ ΑΦΙΧΘΗ ΠΡΟ 10ΗΜΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΝΑΥΤΑΙ ΝΕΚΡΟΙ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ-ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΣ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Προχθές την 11.40 νυκτερινήν, φορτηγόν αυτοκίνητον τύπου “Τζέϊμς”, ανήκον εις τον ενταύθα ναυλοχούντα Αμερικανικόν στόλον, παρά το 2ον χιλιόμετρον της οδού Ρόδου-Τριάντα και εις απόκρημνον τοποθεσίαν, πιθανώς λόγω ταχύτητος και αδεξίου χειρισμού, εξήλθε του καταστρώματος της οδού και κατέπεσεν δεξιά από ύψους 20 μέτρων. Εκ της πτώσεως φονεύθησαν τρεις Αμερικανοί πεζοναύται, μεταξύ των οποίων ο οδηγός και ετραυματίσθησαν έτεροι τρεις εκ των οποίων ο εις σοβαρώς. Ευθύς ως εγνώσθη το δυστύχημα, μετέβησαν επί τόπου αι αστυνομικαί αρχαί Ρόδου και αξιωματικοί του Αμερικανικού Στόλου, οι οποίοι και παρέλαβον τους νεκρούς και τραυματίας.

 

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
Κατά σχετικάς πληροφορίας, προχθές την 11.45’ νυκτειρνήν καθ’ ον χρόνον διήρχετο εκ της τοποθεσία Μπρούσαλη ο γνωστός επιχειρηματίας κ. Μιχαηλίδης, αντελήφθη έναν αμερικανόν πεζοναύτην, κατακεκλιμμένον επί της οδού και κλαίοντα. Εις ερωτήσεις του κ. Μιχαηλίδη ο πεζοναύτης ανέφερε τας λεπτομερείας του τραγικού δυστυχήματος και είπεν ότι διεσώθη ο ίδιος, ως εκ θαύματος, κατορθώσας την τελευταίαν στιγμήν “να πηδήση” εκ της καρότσας του αυτοκινήτου εις την οδόν. Ο εν λόγω πεζοναύτης είχε τραυματισθεί ελαφρώς.
Ευθύς αμέσως ο κ. Μιχαηλίδης κατήλθεν εις Ρόδον και παρουσιασθείς εις το κλιμάκιον της ναυτικής αμερικανικής αστυνομίας, εις το Λιμεναρχείον, ανέφερε το γεγονός. Πάραυτα, εκ του Κεντρικού Λιμεναρχείου, ειδοποιήθη η Διοίκησις Χωροφυλακής Ρόδου, ενώ αμερικανοί αστυνομικοί έσπευσαν και παρέλαβον μεγάλου μεγέθους ηλεκτρικούς φανούς.

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
Την 12ην μεσονύκτιον ο Διοικητής Χωροφυλακής κ. Βενιζέλος, δύναμις ανδρών της Χωροφυλακής, λιμενικά όργανα και αμερικανοί έφθασαν εις τον τόπον του δυστυχήματος. Εις το δεξιόν της οδού παρετήρησαν 5 προστατευτικάς κολώνας κατεστραμμένας, αφού δε διήνοιξαν προχείρως εν μονοπάτι, κατήλθον επί της αμμώδους παραλίας.

ΑΝΕΤΡΑΠΗ ΤΕΛΕΙΩΣ
Τότε ευρέθησαν προ ενός φρικιαστικού θεάματος. Το αυτοκίνητον τύπου “Τζέιμς” είχεν ανατραπεί τελείως. Εις την θέσιν του οδηγού, τόσον ο οδηγός όσον και εις ακόμη πεζοναύτης, είχαν καταπλακωθή. Εις το όπισθεν μέρος του αυτοκινήτου, διεκρίνετο το πόδι ενός άλλου ανδρός σχεδόν αποκεκομένον. Πλησίον δε της θαλάσσης, είχεν εκσφενδονισθή τεις άλλος πεζοναύτης, ο οποίος διεκρίνετο.

Ο Αμερικανός ιατρός τότε, αφού οι παριστάμενοι ανεσήκωσαν από κοινού ελαφρώς το αυτοκίνητον, διεπίστωσεν ότι οι δύο καθήμενοι εις το εμπρόσθιον μέρος είχον φονευθή ακαριαίως καθώς και ο εις του οποίου το πόδι διεκρίνετο εις το όπισθεν μέρος. Εις ακόμη, είχε τραυματισθή σοβαρώς και εις ελαφρότερον.

ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΛΑΒΟΝ
Τας πρώτας πρωινάς ώρας απεστάλη αμερικανικόν αυτοκίνητον-γερανός, το οποίον ανεσήκωσε το ανατραπέν όχημα. Ούτω κατέστη δυνατόν να περισυλλεγούν οι φονευθέντες και οι τραυματίαι, οι οποίοι μετεφέρθησαν επί των πλοίων.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
Τας απογευματινάς ώρας χθες εγνώσθη ότι απεβίωσε και τέταρτος πεζοναύτης, ήτοι, εκείνος ο οποίος είχε τραυματισθή σοβαρώς. Κατά σχετικάς πληροφορίας, οι 4 νεκροί θα αποσταλούν το ταχύτερον δι’ αεροπλάνου εις Ην. Πολιτείας, δια να παραδοθούν εις τους οικείους των. Σημειωτέον ότι η ναυτική μοίρα της οποίας επέβαινον είχεν αποπλεύσει προσφάτως εξ Ην. Πολιτειών και είχεν έλθει εις Ρόδον, προς αντικατάστασιν της 4ης μοίρας Αμφιβίων.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Οι νεκροί είναι οι Ζώρζ Γκρόν, λοχίας, Γουέρυ Κέιτ πεζοναύτης και Τόμας Βάλβο, πεζοναύτης. Επίσης ο σοβαρός τραυματισθείς ήτο ο Χέρμπερτ Σήμαν και οι επιζώντες είναι οι Ζόζεφ Τάρντι και Γουαίην Φλίκιντζερ.

Η ΛΥΠΗ ΤΩΝ ΡΟΔΙΩΝ
Το γεγονός τούτο, ήτο χθες το γενικόν θέμα συζητήσεως εις Ρόδον, παντοτοιοτρόπως δε οι Ρόδιοι εξέφραζον την λύπην των δια τους ατυχείς πεζοναύτας. Πολλοί εξ άλλου συμπολίται, απέστειλον απλούς στεφάνους επί των πλοίων, δια να κατατεθούν επί των νεκρών πεζοναυτών.