Καταλυκτική ημερομηνία επαναπρόσληψης στα ξενοδοχεία η 25η Μαΐου

Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου ενημερώνει, όλα του τα μέλη που πραγματοποίησαν εμπρόθεσμα την επαναπρόσληψη τους  για την σεζόν 2017, ότι βάση του Άρθρου 3 παράγραφος 06. της Τοπικής Συλλογικής Σύμβασης Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο, με επαναπρόσληψη,  το αργότερο την 25η  Μαΐου κάθε σεζόν.
   
Με δεδομένα τα ανωτέρω, όσα μέλη έχουν πραγματοποιήσει την επαναπρόσληψη τους προς την ξενοδοχειακή επιχείρηση οπού εργάζονταν και την περσινή σεζόν και δεν ειδοποιηθούν το αργότερο έως αύριο ώστε να αναλάβουν τα  καθήκοντα τους 25 Μαΐου , παρακαλούνται όπως ενημερώσουν το Σωματείο ώστε να διευθετηθεί το θέμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Γραφείο Σωματείου Ξεν/λων Ρόδου:  2241032220
Πρόεδρος, Σταμούλης Αθανάσιος: 6945955147
Αντιπρόεδρος Ψαρομπάς Αναστάσιος 6955878975
Ταμίας, Ανθούλας Χρήστος: 6946765351