Πρόσκληση σε τακτική Γ.Σ. του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου

Καλούνται τα μέλη του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου (ΑΠΜ)  για την Τακτική Ετήσια Γενική του Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα "Γεώργιος Καραγιάννης" του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, την Τετάρτη 31/05/2017, και ώρα 8.00 μμ.

Τονίζεται ότι το Δ.Σ. του Α.ΠΜ., λαμβάνοντας υπ’ όψη τη γενικότερη παρατεταμένη οικονομική δυσπραγία, αποφάσισε να θεωρηθούν ως ταμειακώς εντάξει όσα μέλη έχουν εξοφλήσει και τις συνδρομές του έτους 2015.