Σχολεία της Πάτμου επισκέφθηκε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

Στην Πάτμο βρέθηκε την Παρασκευή, 25 του Μάη  ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Νίκος Ράπτης.

Το πρόγραμμα σχετίζονταν με την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και την ανάδειξη των συναισθημάτων των μικρών παιδιών. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη διάδραση των μικρών νηπίων, χτίζοντας μια πλουραλιστική πολιτειακή παιδεία που σχετίζεται με την ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στάσεων, συμπεριφορών και αξιών.

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας, αφού ευχαρίστησε τις εκπαιδευτικούς για το έργο τους, τόνισε πως οι νηπιαγωγοί είναι από τις πλέον σκληρά δοκιμαζόμενες εκπαιδευτικούς και αξίζουν την αναγνώριση όλων.