Δ. Κρεμαστινός: «Αγωνία για την τύχη των υπαλλήλων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου»

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Κρεμαστινός κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για την αποκατάσταση των εργαζομένων στην πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου οι οποίοι βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα ενώ η Τράπεζα είναι σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Η Ερώτηση κατατέθηκε μετά από συνάντηση του Δημήτρη Κρεμαστινού με αντιπροσωπεία των εργαζομένων και αναφέρει, επιπλέον, ότι σε επικοινωνία του με την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το θέμα πληροφορήθηκε ότι η ΤτΕ είναι θετική στα αιτήματα των εργαζομένων.

Το κείμενο της Ερώτησης ακολουθεί:

Ερώτηση

 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Θέμα: «Αγωνία για την τύχη των υπαλλήλων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου»

Κύριε Υπουργέ,

Έπειτα από αίτημα της αντιπροσωπείας των εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, συναντήθηκα μαζί τους για να μου εκθέσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκκρεμότητα στην οποία βρίσκονται λόγω της ειδικής εκκαθάρισης καθώς και τα αιτήματά τους, για την καλύτερη διευθέτηση των ζητημάτων τους.

Σύμφωνα με τα λεχθέντα, οι εργαζόμενοι της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου ζητούν τη ματαίωση των προγραμματισμένων απολύσεων στη Συνεταιριστική Τράπεζα με το σκεπτικό ότι η επίτευξη των στόχων της Εκκαθάρισης καθιστά αναγκαία την παρουσία του συνόλου του προσωπικού, όπως αυτό αποδεικνύεται, κατά την εκτίμησή τους, με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα.

Επίσης, ζητούν την πλήρη απορρόφηση των εργαζομένων από τις Τράπεζες στις οποίες μεταβιβάστηκαν οι καταθέσεις των υπό εκκαθάριση τελούντων  συνεταιριστικών τραπεζών, πρακτική που ακολουθήθηκε για όλους τους εργαζόμενους των υπολοίπων εμπορικών τραπεζών, με αναγνώριση και εφαρμογή το σύνολο των εργασιακών, ασφαλιστικών και λοιπών δικαιωμάτων τους. Και, σε κάθε περίπτωση διεκδικούν ίση μεταχείριση όπως αναλόγως έπραξε η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τους εργαζόμενους στις Συνεταιριστικές Τράπεζες Λήμνου- Λέσβου και Πελοποννήσου, οι οποίοι απορροφήθηκαν στο σύνολό τους από συστημικές Τράπεζες.

Μετά τη συζήτηση, η Τράπεζα της Ελλάδος με διαβεβαίωσε ότι τα αιτήματά τους μπορούν να γίνουν δεκτά.

Με βάσει τα ανωτέρω, ερωτάστε:

Τι προτίθεστε να πράξετε για την έγκαιρη διευθέτηση του ζητήματος της αποκατάστασης των υπαλλήλων της υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, βάσει των αιτημάτων τους;

Ο ερωτών βουλευτής
Δημήτριος Θ. Κρεμαστινός