Το Δ.Σ. των διπλωματούχων αισθητικών

Την 27η Μαΐου 2017 διεξήχθησαν στην Αθήνα αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε).

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Λένα Τσικούρη (Αθήνα)
Α’ Αντιπρόεδρος: Παπασάββα-Λαμπαδάκη Κατερίνα (Ρόδος
Β’ Αντιπρόεδρος: Βαρτζοπούλου Μαρία (Ξάνθη)
Γ. Γραμματέας: Λινγού Κατερίνα (Αθήνα)
Αν. Γραμματέας: Μαρκάκη Εύη (Ηράκλειο)
Ταμίας: Χουρίδου Μάγδα (Θεσσαλονίκη)

Μέλη: Βεργέτη Ιωάννα (Χαλκίδα)
Βούγκα Μαρία (Δράμα)
Γεννατά-Μικελάτου Έφη (Αθήνα)
Κωστή Χαρά (Θεσσαλονίκη)
Χριστοδούλου -Ντάλλα Βάνα (Λάρισα)

Αντιπρόσωπος στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Παπασάββα-Λαμπαδάκη Κατερίνα (Ρόδος)