Απλή αναλογική στις δημοτικές εκλογές; Ακυβέρνητοι θα μείνουν οι δήμοι!

• Απλή αναλογική στις δημοτικές εκλογές; Τώρα... έδεσε το γλυκό! Ακυβέρνητοι θα μείνουν οι δήμοι!

• Συζητείται βέβαια... κατά πόσο κυβερνούνται σήμερα, που δεν υπάρχει απλή αναλογική, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία!

• Πρακτικά πάντως, αν ισχύσει η απλή αναλογική, σημαίνει ότι για τις όποιες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, θα απαιτείται σύμπραξη 2 ή και 3 παρατάξεων!

• Δύο τινά μπορεί να συμβούν: ή... δεν θα παρθεί καμμιά απόφαση ή θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα το δημοτικό συμβούλιο. Στην Ελλάδα άλλωστε είμαστε ή του ύψους ή του βάθους!

Ο κακός