Συνέδριο φιλοσοφίας στη Ρόδο

Συνέδριο διοργανώνει στη Ρόδο το διάστημα από 7 έως 11 Ιουλίου,  η Διεθνής Εταιρία Ελληνικής Φιλοσοφίας με συνδιοργανωτή την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου.

H Διεθνής Eταιρία Eλληνικής Φιλοσοφίας  είναι σωματείο επιστημονικό χωρίς κερδοσκοπικούς σκοπούς. Aποβλέπει στην καλλιέργεια και προαγωγή των ερευνών πάνω στην ελληνική φιλοσοφία.

H ΔEEΦ συνεργάζεται με κάθε σωματείο, σύλλογο ή ίδρυμα που έχει παρεμφερείς σκοπούς, επιδιώκοντας να συντονίσει τις προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για την έρευνα και μελέτη της ελληνικής φιλοσοφίας.

Για το σκοπό αυτό οργανώνει Διαλέξεις, Σεμινάρια, Συμπόσια και Συνέδρια που έχουν διεθνή χαρακτήρα και εκπροσώπηση. H ΔEEΦ δια των εντύπων της προβάλλει και δημοσιεύει τις συζητήσεις και έρευνες που γίνονται για την ελληνική φιλοσοφία.

Iδρυτικά μέλη της ΔEEΦ είναι διαπρεπείς επιστήμονες από διάφορες χώρες του κόσμου. Tα μέλη της ΔEEΦ διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα ή δόκιμα και επίτιμα.

Kαθένας που πιστεύει στους σκοπούς της ΔEEΦ μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος.