Στα πόσα μνημόνια θα καταφέρουμε να παραχωρούμε τις παραλίες, πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος;

• Στα πόσα μνημόνια θα καταφέρουμε να παραχωρούμε τις παραλίες, πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος; Τουλάχιστον είκοσι χρόνια είματε θεατές στο ίδιο έργο, ένα έργο που δείχνει την ανικανότητα του κράτους. Κάθε χρόνο μάλιστα τα πράγματα γίνονται χειρότερα!

• Δυστυχώς, η μάχη σ’ αυτό τον τόπο αφορά την επίλυση των αυτονόητων. Και χωρίς επιτυχία μάλιστα!

• Και φυσικά με τέτοια σοβαρότητα που επιδεικνύει το κράτος, πιστεύει στ’ αλήθεια κανείς ότι θα λυθεί το πρόβλημα του δημοσίου χρέους;

Ο κακός