Ευχαριστήριο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων

Στα πλαίσια της δράσης, που ξεκίνησε η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τα ΚΕΚ Γεννηματά, για τα μαθήματα Ροδίτικης  μουσικής  σε  παιδιά  σχολικής  ηλικίας  στη  Ρόδο,  με  δάσκαλο  τον  μουσικοπαιδαγωγό  Μανώλη  Καρπάθιο, μαθήματα  που περιλαμβάνουν  εκμάθηση  παραδοσιακών  τραγουδιών  της  Ρόδου -  με  ιδιαίτερη  παιδαγωγική  προσέγγιση - για  να  μη σβήσει ο μουσικός  πλούτος  του  νησιού  που  είναι    το  καταλληλότερο  πνευματικό  αγαθό  για  την  ψυχική  ανάπτυξη  των  ντόπιων  παιδιών, προέκυψαν κάποιες ανάγκες έκτακτες για τις οποίες χρειάστηκαν επιπλέον κονδύλια, ώστε να μην σταματήσει η τόση αξιόλογη προσπάθεια, οι οποίες καλύφθηκαν τόσο από τους Συλλόγους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και από τη χορηγία ανθρώπων που είναι κοντά στον πολιτισμό και την παράδοση.

Ένας τέτοιος είναι και ο Πατούνας Σταμάτης, πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός, ο οποίος με τη δωρεά του, συνέβαλλε τα μάλα για τη συνέχιση του προγράμματος.

Η Ομοσπονδία τον ευχαριστεί για την πολύτιμη βοήθεια του και εύχεται το παράδειγμα του να ακολουθήσουν κι άλλοι.