Εβδομάδες επιστημονικών καταδύσεων στα εκπαιδευτήρια "Ροδίων Παιδεία"

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ανακοινώνουν την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά τη θερινή περίοδο.

Τα προγράμματα συντίθενται από στοχευμένα, σεμιναριακού και εργαστηριακού τύπου μαθήματα, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

Για το καλοκαίρι του 2017 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα δύο προγράμματα:

(α) «Μαθηματική Εβδομάδα» (Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 έως Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017)

(β) «Εβδομάδα Φυσικών Επιστημών» (Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 έως Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017).

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 θα φοιτήσουν στις τάξεις από Ε΄ Δημοτικού μέχρι και Β΄ Λυκείου.

Κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας μιας εβδομάδας με καθημερινά μαθήματα - εργαστήρια και δραστηριότητες 9:00-15:00 (και με διανυκτέρευση στο σχολείο την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017).

Κεντρικός σκοπός είναι η επαφή των μαθητών με τις επιστημονικές ερευνητικές και συλλογιστικές διαδικασίες και η καλλιέργεια κινήτρων. Μέσα από αυτά τα προγράμματα επιδιώκεται η ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης στους μαθητές, ικανοτήτων επικοινωνίας, συλλογής, χρήσης και αξιολόγησης της πληροφορίας και των πηγών της, καθώς επίσης και η διέγερση του ενδιαφέροντος, της δημιουργικότητας και εφευρετικότητάς τους. Οι δραστηριότητες εμπλέκουν τους μαθητές με πρακτικές των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών (κατανόηση και επίλυση προβλημάτων, πραγματοποίηση ποσοτικών και αφαιρετικών συλλογισμών, ανάπτυξη και χρήση μοντέλων, σχεδίαση και πραγματοποίηση έρευνας, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, χρήση υπολογιστικής σκέψης, συγκρότηση εξηγήσεων, αξιολόγηση επιχειρημάτων).

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Με την λήξη τους χορηγείται στους μαθητές «Βεβαίωση Παρακολούθησης».