Στο Τρίστομο Καρπάθου θα γίνει βάση του ΝΑΤΟ;

ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΗΔΗ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΝ

Εις το Τρίστομον Καρπάθου θα γίνη βάσις του Ν.Α.Τ.Ο.
Ο ΛΙΜΗΝ ΛΕΥΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ;

ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 8, (ιδιαίτερα ανταπόκρισις)-Εγνώσθη ενταύθα ότι εις τον λιμένα Τριστόμου της νήσου μας, πρόκειται να εγκατασταθή βάσις του ΝΑΤΟ. Το Τρίστομον ευρίσκεται εις το βορειοδυτικόν τμήμα της Καρπάθου και δεσπόζει της θαλασσίας περιοχής μεταξύ Καρπάθου-Κρήτης.
Εν τω μεταξύ, από Καρπαθιακής πλευράς, πολλοί διερωτώ­νται κατά πόσον το Τρίστομον θα εξυπηρετεί στρατιωτικούς ή ναυτικούς σκοπούς. Διότι ο λιμήν Λευκού ευρίσκεται πλησίον, έχει ευρύτερον στόμιον και πεδίον ορατότητος και είναι απέναντι της νήσου Κάσου και Κρήτης, δυνάμενον να αποτελέση αμυντικήν άλυσσον μετά του λιμένος Σούδας, αφού προηγουμένως γίνουν μερικαί εκβαθύνσεις.
Οι Καρπάθιοι τονίζουν επίσης ότι ο λιμήν Λευκού ευρίσκεται πλησίον του αεροδρομίου Εφιάλτη.
 

ΗΛΑΤΤΩΘΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοινώθη, κατά τον λήξαντα μήνα Μάιον ηλαττώθη αισθητώς ο αριθμός των ανέργων εις την νήσον Ρόδον. Ούτω, συμφώνως προς επισήμους στατιστικάς, επί 8.000 εργαζομένων εις την νήσον Ρόδον το ποσοστόν ανεργίας εμειώθη από 8% εις 6%.
Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, οι άνεργοι ανήκουν εις εποχιακά επαγγέλματα, πιστεύεται δε ότι και το ποσοστόν 6% κατά το θέρος θα μειωθή σημαντικώς.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ
Αύριον αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το υπό Γερμανικήν σημαίαν φορτηγόν ατμόπλοιον “Αουρίγα” με φορτίον διαφόρων εμπορευμάτων.

ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Χθες δια του αεορπλάνου της γραμμής αφίκοντο εις Ρόδον 25 Γάλλοι δημοσιογράφοι, προσκεκλημένοι του μεγαλοεφοπλιστού κ. Ωνάση, δια διήμερον παραμονήν.

ΤΟ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΜΠΑΛΛΕΤΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΔΙΑ ΝΑ ΔΩΣΗ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ως πληροφορούμεθα, την προσεχή Τετάρτη θα αφιχθή εις Ρόδον το Κρατικόν Ρουμανικόν Μπαλλέτο, προσκληθέν υπό του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη, δια σειράν τριών παραστάσεων.
Ηδη χθες αφίκετο ο διαφημιστής του Ρουμανικού Μπαλλέτου κ. Μακρίδης, ο οποίος ανεκοίνωσε ότι θα δοθούν 2 βραδυναί και μία απογευματινή παράστασις, με εισιτήριον 10 και 20 δραχμών, αντί 100 και 200 που είχεν ορισθή εις Αθήνας.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας, το Ρουμανικόν Μπαλλέτο, το οποίον αποτελείται από υπερτεσσαράκοντα, χορευτάς και χορεύτριας, θα δώση την πρώτην του παράστασιν την προσεχή Τετάρτην, εις το θερινόν δημοτικόν κινηματοθέατρον “Το Ρόδον”.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΜΕ ΤΟ “ΤΟΣΚΑΝΑ” ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσεν εις τον λιμένα Μανδρακίου η θαλαμηγός “Τοσκάνα” με 16 Γερμανούς περιηγητάς, προερχομένη εκ Θήρας.
Κατά σχετικάς πληροφορίας μεταξύ των Γερμανών ήτο και ο πρίγκηψ Κάρολος Αλμπερχτ Χόχενλόε.
Η “Τοσκάνα” απέπλευσε την νύκτα δια Μύκονον.

ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Η ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΣ
Ως ανεκοινώθη, την 12 τρέχοντος θα αφιχθούν εις Ρόδον 60 μαθήτριαι της Χαροκοπείου Σχολής Αθηνών.
Αύται θα παραμείνουν εις Ρόδον μέχρι της 19ης Ιουνίου.

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ, 8.- Το νεοεκλογέν διοικητικόν συμβούλιον του συλλόγυ Μεσοχωριτών κατηρτίσθη εις σώμα ως κάτωθι: Θεοδ. Βασιλειάδης ιατρός πρόεδρος, Εμμαν. Γεωργιάδης γεν. γραμματέας ταμίας, Σύμβουλοι Εμμ. Πρωτοψάλτης Π. Σκευοφύλαξ Εμμ. Σπανός και Διάκος Βασίλειος.