Ο δρόμος προς την ενεργειακή  δημοκρατία και αυτονομία της Σύμης

Του Παναγιώτη Μεγαλούδη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και περισσότερο η εισαγωγή των  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο προς όφελος της εθνικής οικονομίας μας αλλά και του οικολογικού συστήματος. 

Ο ρόλος  των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) είναι σημαντικός, τόσο για τη  μείωση κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων που θα συνδράμει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, όσο και για τη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός το οποίο θα σταθεί ως μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς των Μη Διασυνδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν). Με τον όρο Μ.Δ.Ν εννοούμε τα νησιά όπου το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται με την Ηπειρωτική Ελλάδα, στα οποία η εξυπηρέτηση των κατοίκων για τις ανάγκες κάλυψης ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιείται από τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς. Η κατανάλωση πετρελαίου από τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και συνάμα το περιβάλλον επιβαρύνεται με ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Η τιμολόγηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια για όλους τους κατοίκους της Ελλάδας και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας καλύπτουν το υψηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα Μ.Δ.Ν.

Τα νησιά μας έχουν την δυνατότητα να γίνουν ενεργειακά αυτόνομα μέσω της αξιοποίησης  των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, όπως είναι η αντλησιοταμίευση. Η Ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει τον νόμο για τους Υβριδικούς Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Ν.3468/2006,ΦΕΚ.Α’129, αρθ.2, §25). Αρκετές αιτήσεις έχουν υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) από επενδυτικές εταιρείες με σκοπό να πάρουν άδεια εγκατάστασης στα Μ.Δ.Ν. Στο νησί της Τήλου η Ρ.Α.Ε άναψε το πράσινο φως για την έκδοση άδειας εγκατάστασης Υβριδικού Σταθμού και το συγκεκριμένο νησί θα γίνει ενεργειακά αυτόνομο.

Οι κάτοικοι της Σίφνου πήραν τη μεγάλη απόφαση και ίδρυσαν τον Ενεργειακό Συνεταιρισμό Σίφνου και τον περασμένο Σεπτέμβρη κατέθεσαν μελέτη στη Ρ.Α.Ε. για την έκδοση άδειας παραγωγής Υβριδικού Σταθμού. Η μετοχή του Συνεταιρισμού ορίστηκε στα 700 ευρώ και περισσότεροι από 120 κάτοικοι και φίλοι της Σίφνου έχουν αγοράσει συνεταιριστική μερίδα. Το ρίσκο των μελών του Συνεταιρισμού περιορίζεται στην αξία των μετοχών που έχουν αγοράσει.

Ο Ενεργειακός Συνεταιρισμός Σίφνου  ήρθε  σε επαφή με την Ευρωπαϊκή  Συνομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών (RESCoop.eu), η οποία λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος αλλά και χρηματοδοτικός φορέας για την ίδρυση Ενεργειακών Συνεταιρισμών στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχουν ιδρυθεί στην Ευρώπη εκατοντάδες Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι προάγουν την έννοια της Ενεργειακής Δημοκρατίας και Αυτονομίας. H RESCoop.eu αγκάλιασε τον Ενεργειακό Συνεταιρισμό Σίφνου και αυτή τη στιγμή η Σίφνος οδηγείτε προς την Ενεργειακή Δημοκρατία και Αυτονομία!

Το καλό αιολικό δυναμικό σε συνάρτηση με την καταλληλότητα της εδαφικής μορφολογίας, δημιουργούν προϋποθέσεις για τη εισαγωγή των Υβριδικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε νησιά όπως είναι και η ΣΥΜΗ.

Τα οφέλη από την εισαγωγή των αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:
1. Τόνωση της τοπικής οικονομίας στη θέση εγκατάστασης του έργου, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας, µέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και έργων υποδομής.

2. Μείωση του κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, γεγονός το οποίο συνεισφέρει στην τόνωση της εθνικής οικονομίας.

3. Οι πρωτογενείς μορφές ενέργειας αξιοποιούνται και συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

4. Συνεισφορά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για μείωση εκπομπών αερίων ρύπων και τόνωση της εθνικής οικονομίας από την μη καταβολή κόστους εκπομπής ρύπων.

5. Περιβαλλοντική ανακούφιση του νησιού.

6. Παραγωγή  νερού από αφαλάτωση με χαμηλό κόστος.

7. Αναβάθμιση του νησιού από τη δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης, ηλεκτρισμού και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω νέων θέσεων εργασίας, καταβολή δημοτικών τελών.

Ύστερα από επικοινωνία που είχαν οι κάτοικοι της Σύμης με τον Ενεργειακό Συνεταιρισμό Σίφνου έγινε αντιληπτό ότι αξίζει να γίνει μια αντίστοιχη προσπάθεια και ο Ενεργειακός Συνεταιρισμός Σίφνου είναι πρόθυμος να καθοδηγήσει τους κατοίκους της Σύμης για την ίδρυση Ενεργειακού Συνεταιρισμού. Υπάρχει τρόπος για χρηματοδότηση και στήριξη  από τους αρμόδιους φορείς.

Έτσι οι  κάτοικοι της Σύμης μελετάνε  την ίδρυση  Ενεργειακού Συνεταιρισμού, ο οποίος θα υποβάλλει μελέτη στη Ρ.Α.Ε για την έκδοση άδειας εγκατάστασης Υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί και θα κινήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε και η Σύμη να γίνει ενεργειακά δημοκρατική και αυτόνομη! Οι κάτοικοι της Σύμης ευελπιστούν ότι η συμμετοχή των κατοίκων του νησιού θα είναι μεγάλη και το καλοκαίρι θα διοργανωθεί συνάντηση στο νησί και η πρόσκληση θα είναι ανοικτή σε όλο τον κόσμο.

Στην συνάντηση θα γίνει ενημέρωση των κατοίκων για το εν λόγω εγχείρημα και θα τεθεί πρόταση για την ίδρυση Ενεργειακού Συνεταιρισμού Σύμης!

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 29 Μαρτίου του 2017 στο Δημαρχείο του νησιού παρουσιάστηκε η διαστασιολόγηση και οικονομική αξιολόγηση Υβριδικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Σύμη, την οποία εκπόνησε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του ο φοιτητής Παναγιώτης Μεγαλούδης από το Τμήμα  Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι Κρήτης.  Στην παρουσίαση συμμετείχε ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Εταιρείας Σίφνου κ. Απόστολος Δημόπουλος με ζωντανή σύνδεση μέσω skype, ο οποίος επισήμανε τους λόγους για τους οποίους οι κάτοικοι της Σίφνου ίδρυσαν το Συνεταιρισμό και αναφέρθηκε στον τρόπο χρηματοδότησης τους.

Επίσης συμμετείχε με ζωντανή σύνδεση μέσω skype o Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός κ. Δημήτρης Κατσαπρακάκης, ο οποίος εκπόνησε τη μελέτη Υβριδικού Σταθμού για λογαριασμό της Συνεταιριστικής Εταιρείας Σίφνου και αναφέρθηκε με τη σειρά του σε τεχνικά και οικονομικά θέματα των Υβριδικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.