Καθιερώνεται νέο δρομολόγιο Ηράκλειο - Ρόδος από την Ολυμπιακή Αεροπορία

ΥΠΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΟΔΟΥ ΚΑΘΙΕΡΟΥΤΑΙ ΗΔΗ
Δι’ ανακοινώσεώς της η “Ολυμπιακή Αεροπορία” γνωστοποιεί ότι από 1ης Ιουλίου, καθιερούται νέον αεροπορικόν δρομολόγιον Ηρακλείου-Ρόδου-Ηρακλείου. Το νέον δρομολόγιον θα πραγματοποιείται καθ’ εκάστην Δευτέραν και Πέμπτην και καθ’ έκαστον Σάββατον. Διά της αυτής ανακοινώσεως γνωστοποιείται ότι καθιερούται νέον δρομολόγιον Ρόδου-Βρινδήσιον, ωρίσθη εις 1297 δρχ. δι’ έκαστον άτομον, εφ’ όσον δε εκδοθή εισιτήριον μετ’ επιστροφής, τούτο ωρίσθη εις 2334 δραχμάς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Καθήκον μας θεωρούμεν όπως ευχαριστήσωμεν τον ιατρόν κ. Τηλιακόν, την ιατρόν δίδα Αμαλία τον Διευθυντή του Κρατικού Νοσοκομείου και το προσωπικόν αυτού, ως και τον ιατρόν κ. Παπανδρέου, διά τας πολλάς εξυπηρετήσεις που παρέσχον εις την ασθενούσαν σύζυγόν μου Παρασκευήν.
Ο ευχαριστών
Ιωάννης Νάκκας
Απολακκιά

Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΗΣ ΑΣΔΑΝ
Ποδοσφαιρικήν πανδαισίαν απήλαυσαν αι χιλιάδες των φιλάθλων που συνέρρευσαν στο Στάδιον διά να υποστηρίξουν και την εξαίρετο προσπάθειαν του Διευθυντού της Στρατολογίας Ταγματάρχου κ. Τραυλού διά την προικοδότησιν των απόρων κορασίδων στρατιωτικών Δωδ/σου.

Η ομάς της ΑΣΔΑΝ παρουσίασεν εις το Στάδιον Διαγόρα την Κυριακήν το καλύτερο παιχνίδι όλων των μέχρι τούδε ομάδων του Κέντρου. Ακρίβεια πάσας, ταχύτης εναλλαγής σουτ, ξεπεράσματα και ξεμαρκαρίσματα έτερψαν τους φιλάθλους. Δικαίως η νίκη έστεψε τα χρώματα του Στρατού μας και δικαίως οι φίλαθλοι πάσης αθλητικής αποχρώσεως τους επευφήμησαν εις το τέλος του αγώνος.

Ο Διαγόρας χωρίς τον Παπαδιόν ευρέθη εις κατωτέραν μοίραν από την αρχήν. Υπεχώρησε στην ανωτερότητα των αντιπάλων του και έπαιξε νωχελικά. Εις τα τελευταία 20 λεπτά αντεπετέθη και η ισοφάρισις εφαίνετο επικειμένη αλλά τελικώς το σκορ έμεινε 2-1 υπέρ της ΑΣΔΑΝ. Αποτέλεσμα δίκαιον.

Υπό την θαυμασίαν διαιτησίαν του κ. Θωμά Βεργωτή ήρχισεν ενώπιον όλων των Αρχών της Ρόδου.
Ο αγών εις τας 5.30 μ.μ. με αρχήθεν πρωτοβουλίαν των φαντάρων μας.

Εις το 30 λεπτόν σιγανό σουτ προς το τέρμα του Διαγόρα διέλαθε των χειρών του Πετρίδη και η ΑΣΔΑΝ εσημείωσεν ούτως αναπάντεχο γκολ οπυ δεν ενεθουσίασε κανένα.

Το ημίχρονον έληξε με 1-0 και το δεύτερο άρχισε με επιτιθεμένην σφοδρώς την ΑΣΔΑΝ οπότε εις το 51 ο Τσάπος με ωραίο δεξί βολέ από πολύ κοντά εσημείωσε το δεύτερο τέρμα. Αμέσως μετά κατά συνέχειαν οι Μελιδώνης και Αντωνόγλου χάνουν βέβαια τέρματα.

Ο Διαγόρας προ της ήττης επανευρίσκει εαυτόν και πιέζει το τέρμα του Αντύπα. Ούτως εις το 69’ μετά από κόρνερ του Ασπράκη ο Κυπριώτης με κεφαλιά σημειώνει το γκολ του Διαγόρα.

Εν συνεχεία δύο κατά συνέχειαν κόρνερ κτυπά και πάλιν ο Ασπράκης τέλεια και δημιουργούνται φάσεις προ του τέρματος της ΑΣΔΑΝ αλλά ο αγών σε λίγο λήγει με αντεπίθεσιν της ΑΣΔΑΝ.

Από την ΑΣΔΑΝ οι Μαριδάκης, Κεμανίδης, Τσάπος, Αντύπας αλλά και όλοι οι λοιποί υπήρξαν πολύ καλοί.
Από τον Διαγόραν ήρως ο Δελαπόρτας και καλύτεροι των άλλων ο Σφυρίου και Ασπράκης του οποίου μόνιμος θέσις πρέπει να είναι η του έξω αριστερά.

Ο Πετρίδης αν και στάθηκεν άτυχος με το γκολ που εδέχθη άδοξα υπήρξε πολύ καλός στας δυσκόλους πράγματι αποκρούσεις που έκαμε κατά το πρώτον ημίχρονον.