Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Συνεδριάζει την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, για τη συζήτηση και λήψη απόφαση  των  θεμάτων που ακολουθούν: 

Ενημέρωση Προέδρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση για τις ανατροπές πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/46381/16-06-2017)

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας.

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/46373/16-06-2017)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45927/15-06-2017)

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45924/15-06-2017)

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45205/14-06-2017)

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/46029/16-06-2017)

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 150,00€ για την κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας του έργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)», στην τοποθεσία «Παλιόμυλος» εντός του Χ.Υ.Τ.Α. της νήσου Ρόδου. (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Αναστασία)

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45435/14-06-2017)

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ           

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ».

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων  με αρ. πρωτ. 2/45004/13.06.2017)

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ».

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων  με αρ. πρωτ. 2/45843/15.06.2017)

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 1.000,00 € για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων έτους 2017 του Δήμου Ρόδου (Υπόλογος - υπάλληλος Τριγένη Μαρία ).

(Εισήγηση Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ. 2/46246/16-06-2017)