Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή

Την ερχόμενη Τρίτη, 20 Ιουνίου πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
Ενημέρωση Προέδρου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση για τις ανατροπές πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017
2. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ».
4. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»
5. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ».
6. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ».
7. Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 150,00€ για την κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας του έργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)», στην τοποθεσία «Παλιόμυλος» εντός του Χ.Υ.Τ.Α. της νήσου Ρόδου. (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Αναστασία)
Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ    
8. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ».
9. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ».
Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
10. Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 1.000,00 € για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων έτους 2017 του Δήμου Ρόδου (Υπόλογος - υπάλληλος Τριγένη Μαρία ).