Πόσες άδειες στάσιμου και υπαίθριου εμπορίου θα δοθούν στη Ρόδο

Για τον αριθμό των αδειών υπαίθριου εμπορίου καλείται να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, στη συνεδρίασή του  που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή 23 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Γιώργου Πόκκια, ο αριθμός των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο νησί είναι 120 και προκύπτει ως εξής:

-Υφιστάμενες άδειες υπαίθρου στάσιμου εμπορίου: 33
Προτάσεις για χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων:67

-Άδειες που βρίσκονται σε διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών για ανανέωση, με ενδεχόμενη ανάκληση αυτών στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας:12

-Πρόταση της υπηρεσίας είναι: 8

Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ανά χορηγούμενη άδεια υπαίθριου εμπορίου ανέρχεται στα 500 ευρώ ανά έτος με απόφαση του δ.σ.