Μόνο με ταυτότητα!

Ένα αντίγραφο σύμβασης θέλησε να πάρει συμπολίτης μας από τράπεζα της Ρόδου και... έμαθε καινούργια πράγματα!

Για να το παραλάβει χρειαζόταν αστυνομική ταυτότητα, που έτυχε να μην έχει μαζί του.

Είχε όμως την άδεια οδήγησης, (επίσημο κρατικό έγγραφο με την οποία ψηφίζεις) και ζήτησε να παραλάβει μ’ αυτήν το αντίγραφο σύμβασης.

Δεν του το έδωσαν όμως, διότι όπως απεφάνθη και αρμόδιος εξ Αθηνών χρειαζόταν μόνο ταυτότητα!
Στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, το 2017!