Επιστολή των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. για το θέμα του προσφυγικού

Επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα απέστειλαν οι Ενώσεις Αξιωματικών Αστυνομίας Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με την οποία κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις στο μείζον θέμα του προσφυγικού.

Πιο συγκεκριμένα, η επιστολή αναφέρει τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ,
Με το Π.Δ. 7/2017 προβλέπεται μεταξύ άλλων η ίδρυση Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης στα νησιά Ρόδο, Κω, Λέσβο, Χίο και Σάμο (άρθρα 52,53,92,93 και 94 αντίστοιχα). Στο άρθρο 104 του ίδιου Π.Δ. προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Διαχείρισης Μετανάστευσης, τα οποία ορίζονται να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6, και των άρθρων 5 έως 9, 13 και 14 του Π.Δ. 310/1998, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 2910/2001 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3181/2003.

Οι διατάξεις αυτές αναφέρουν ως αποστολή των εν λόγω Τμημάτων την αποτροπή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη Χώρα, τη σύλληψη και επαναπροώθηση των αλλοδαπών αυτών, καθώς και τον εντοπισμό και σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και εργασία αλλοδαπών.

Εξομοιώνονται δηλαδή τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης των παραμεθόριων νησιών, με τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, τα οποία ιδρύθηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα καλύπτοντας τις ανάγκες μιας διαφορετικής μορφής μετανάστευσης. Σκοπός τους ήταν η αντιμετώπιση της εισόδου αλλοδαπών υπηκόων μέσω των χερσαίων συνόρων, η οποία μπορούσε να ελεγχθεί και να αποτραπεί από τις Υπηρεσίες αυτές.

Στην τρέχουσα όμως συγκυρία της μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 7 χρόνια, με κορύφωση την τελευταία τριετία, το σύνολο σχεδόν των ροών που δέχεται η Χώρα μας, κατευθύνεται μέσω των νησιών του Αιγαίου. Εξυπακούεται ότι ο ρόλος των νεοιδρυθέντων Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ο ανωτέρω αναφερόμενος, της αποτροπής της παράνομης εισόδου αλλοδαπών, καθώς είναι αυτονόητο ότι σε θαλάσσια σύνορα, αυτή δεν είναι αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προτείνεται λοιπόν η τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης (άρθρο 104 Π.Δ. 7/2017) και ο επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης που θα λειτουργήσουν στα νησιά του Αιγαίου. Δε νοείται να έχουν ιδρυθεί Τμήματα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα ακριτικά μας νησιά και να μην έχουν ως αρμοδιότητα των καταγραφή, φύλαξη και περαιτέρω διαχείριση των αλλοδαπών που εισέρχονται στη Χώρα μας.

Αυτή τη στιγμή, παραμένει η αρμοδιότητα της καταγραφής και ταυτοποίησης αυτών στις Υπηρεσίες Ασφαλείας και της φύλαξης των hot spot στα Αστυνομικά Τμήματα. Οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Αστυνομίας έχουν ενισχυθεί για το σκοπό αυτό με ανάλογο αριθμό προσωπικού, το οποίο όμως έχει αποσπαστεί στις Υπηρεσίες Ασφαλείας και τα Αστυνομικά Τμήματα.

Για την εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λέσβου, Χίου, Σάμου, Α΄ και Β΄ Δωδεκανήσου, προτείνεται η διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν το μεταναστευτικό – προσφυγικό να γίνεται από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, αφού στελεχωθούν καλύπτοντας τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις και με ταυτόχρονη προσκόληση σε αυτά όλων των αποσπασμένων. Η ορθολογική κατανομή των αρμοδιοτήτων, θα απελευθερώσει τις υπόλοιπες Υπηρεσίες από τα καθήκοντα αυτά και θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες το αστυνομικό έργο για το οποίο προορίζονται, τονώνοντας το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Ο Πρόεδρος Βορείου Αιγαίου
Ιωάννης Αραμπατζής
Ο Πρόεδρος Νοτίου Αιγαίου
Ευθύμιος Καλαμάτας».