Το νέο δ.σ.  της Αδελφότητας  Κρητών Ρόδου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Κρητών Ρόδου το οποίο αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες στις 11-6-2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Γιάννης Νιωτάκης
Αντιπρόεδρος Α΄: Αντ. Ευαγ. Ξεπαπαδάκης
Αντιπρόεδρος Β΄: Μανώλης Τσιρακάκης
Γεν. Γραμματέας: π. Εμμαν. Σκλιβάκης
Ειδ. Γραμματέας: Μαρίνα Παπαδάκη
Υπεύθυνος Οικονομικών: Νικηφόρος Στρατήγης
Ταμίας: Δημητρ. Παπασταματίου

• Έφοροι Πνευματικών – Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων:
Νίκος Κουρουπάκης, Φωτεινή Φωνιαδάκη    

• Έφοροι Λέσχης:
Ελένη Ποντικάκη, Ειρήνη Μάτση - Ντελλάκη

• Εξελεγκτική Επιτροπή:
Βαγγέλης Κορακάκης, Ευφροσύνη Κουβίδη, Κων/νος Αλεξ. Παπαδάκης

Η πολιτιστική δράση και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να στηριχτεί στις αξίες του πολιτισμού και της παράδοσης του τόπου μας προκειμένου να προσφέρει σ’ όλη την κοινωνία της Ρόδου το πολύπλευρο πολιτιστικό έργο το οποίο έχει κάνει την Αδελφότητα Κρητών να ξεχωρίζει με τη δημιουργική της πορεία.

Με σεβασμό, γνώση και υψηλό αίσθημα ευθύνης θα συνεχίσει να ανοίγει δρόμους στις καρδιές των ανθρώπων για να τροφοδοτηθούν οι μνήμες των μεγαλυτέρων και να αποκτήσουν βιώματα τα παιδιά προκειμένου να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα.   

Και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ακάματα, με τη συμβολή των ομάδων που ενεργοποιεί και προζύμι την Ιδέα της Κρήτης, φιλοδοξεί να εντείνει την προσπάθεια δημιουργίας ερεισμάτων που θα συμβάλουν στην προστασία από την αλλοίωση των πολιτιστικών μας αξιών.