Ο Χ. Κόκκινος απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών την Ειδική Έκθεση επί του οικονομικού απολογισμού της ΕΝ.Π.Ε.

Συνεδρίασε στις 21.6.2017 το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την Ειδική Έκθεση επί του Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2016 με παρόντα και τα πέντε (5) μέλη του (Χ. Κόκκινος, Θ. Μαρκόπουλος, Β. Ψαθάς, Π. Φιλίππου και Π. Γαλιατσάτο).

Την ίδια ημέρα ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου απέστειλε την Ειδική Έκθεση στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη.