Είμαστε κοντά σε μεγάλες τομές στην Αυτοδιοίκηση - Ας τις κάνουμε πράξη

Γράφει ο
Στράτος Καρίκης
Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας
Δημοτικού   Συμβουλίου Ρόδου

 

Η πρόοδος του διαλόγου δείχνει ότι η φετινή χρονιά θα είναι χρονιά σημαντικών αλλαγών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την ενίσχυση του ρόλου της, τη μεταρρύθμιση του “Καλλικράτη” και την αναλογικότερη  εκπροσώπηση των πολιτών σε όλες τις βαθμίδες  της.

Η όλη εικόνα της αυτοδιοίκησης τις τελευταίες δεκαετίες δεν  ήταν η καλύτερη,  με σοβαρές παθογένειες στη λειτουργία της, χωρίς ρήξεις , χωρίς τόλμη , χωρίς καινοτόμες λειτουργίες .
Η δημοτική παράταξη μας κόντρα στο ρεύμα και κοντά σε νέες ιδέες,  συνεχίζει την προσπάθεια  της για δημιουργία του νέου πλαισίου της αυτοδιοίκησης, το οποίο θα επιτρέψει να συμμετέχουν   οι νέοι, σε ένα χώρο  που θα πατά  σε εντελώς  καινούργιες  βάσεις.

Ετσι σε συνέχεια και άλλων τοποθετήσεων μας έχουμε προτείνει και είμαστε κοντά στη θεσμοθέτηση  σημαντικών αλλαγών , ώστε να καταστεί δυνατός ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου και η ανανέωση του δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης .

Σήμερα για μία ακόμη φορά  ζητούμε:
1. Εκλογή Δημάρχου, με απλή αναλογική από ενιαίο ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
2. Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων από ενιαίο αυτοτελές (διαφορετικό από του Δημάρχου ) ψηφοδέλτιο με απλή αναλογική.
3. Εκλογή όλων  των Δημοτικών Συμβούλων  με σταυρό.
4. Εκλογή ως Δημοτικού  Συμβούλου ενός υποψηφίου Δημάρχου αν ο ίδιος συγκεντρώσει το 3% του εκλογικού σώματος.

5. Θέσπιση  ανώτατου  ορίου δύο θητειών για τους Δημάρχους.
6. Θέσπιση ανώτατου ορίου τριών θητειών για τους Δημοτικούς Συμβούλους.
7. Διαχωρισμός των Δήμων σε ειδικές κατηγορίες (νησιωτικοί, ορεινοί, αστικοί), ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα τα διακριτά τους προβλήματα, με την παράλληλη χωροταξική τους αναδιάρθρωση.

8. Χορήγηση οικονομικών πόρων με την ταυτόχρονη εκχώρηση δικαιωμάτων διοίκησης στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες   (με την έγκριση των Δημοτικών Συμβουλίων), ώστε να ξεφύγουν από τον διοικητικό, τεχνικό και οικονομικό μαρασμό τους.
9. Θεσμοθέτηση ειδικής Αντιδημαρχίας με αποκλειστικό τομέα ευθύνης  που θα αφορά στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

10. Μεταβίβαση οικονομικών πόρων στους Δήμους (απευθείας απόδοσης φορολογικών εσόδων – ΕΝΦΙΑ), ώστε να ενισχυθεί η οικονομική τους αυτοτέλεια, και να παύσει  η υποχρηματοδότηση τους.
11. Επαγγελματικό ασυμβίβαστο όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Περιφερειακών,  Συμβούλων , Δημοτικών  Συμβούλων  οι οποίοι κατέχουν  έμμισθη  θέση.

12. Υποχρεωτικός απολογισμός   των πεπραγμένων στους πολίτες   από τον Περιφερειάρχη και Περιφερειακό Συμβούλιο, Δήμαρχο- Δημοτικό Συμβούλιο.
Τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε πράξη όλες τις απαραίτητες  αλλαγές
Να ανοίξουμε την αυτοδιοίκηση σε όλους.
Να φέρουμε κοντά νέους ανθρώπους, νέες ιδέες.