Συνεδριάζει με 23 θέματα το Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου με  θέματα:

1. Έγκριση αιτημάτων  αναλήψεων υποχρεώσεων, διάθεσης πιστώσεων δαπανών τρέχουσας  χρήσης

2. Έγκριση  δαπανών διαφόρων προμηθειών και εργασιών       

3. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού  και των αιρετών μελών του Δ.Σ. του  Δ.Λ.Τ.Ν.Δ     

4. Σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου-Χώροι Στάθμευσης-Τοποθέτησης μπάρας.

5. Έγκριση της μελέτης - προκήρυξης του  συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας του έργου: “ Συντήρηση Διάτρηση και διαχείριση λογισμικών με επί τόπου παρουσία στις περιοχές ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.  ποσού    49.600,00 € με ΦΠΑ.

6. Επιβολή τέλους ασφαλείας Διεθνή Κώδικα ISPS στους επιβάτες Κ/Ζ πλοίων που προσεγγίζουν τον Λιμένα Σύμης.

7. Σχετικά με βεβαιώσεις τελών ελλιμενισμού στην Μαρίνα Μανδρακίου Ρόδου, σε βάρος της ‘’ΤΗΛΟΣ 21ος ΑΙΩΝΑΣ’’ και του Γιαννίκου Στέργου, πλοιοκτητών των σκαφών ‘’SEA STAR’’ και ‘’ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΙΙ’’ αντίστοιχα.

8. Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης τμήματος θαλάσσιου χώρου Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου στην ‘’ΚΟΝΤΙΚΙ ΡΟΔΟΥ Ε.Π.Ε.’’, για την αγκυροβολία του πλωτού ναυπηγήματος ‘’ΚΟΝΤΙΚΙ’’ με σκοπό την λειτουργία επ’ αυτού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

9. Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου και του αύλειου αυτού χώρου για την λειτουργία αναψυκτηρίου (επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος), για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, στην επιχείρηση του Ματακάκη Δημήτριου του Αδάμ με διακριτικό τίτλο ‘’ΟΜΟΡΦΟΣ’’, για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Λιμένος, του επιβατικού κοινού και των τυχόν διερχομένων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης.

10. Εξέταση αιτημάτων ‘’Κουτούζου Δήμητρας του Αντωνίου’’ & ‘’Χρυσοπούλου Αναστασίας του Δημητρίου’’, για την προαπαιτούμενη έγγραφη συναίνεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, για την προώθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας έκδοσης αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επί πλοίων.

11. Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής   παροχής υπηρεσιών-προμηθειών-εργασιών της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ  

12. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:   «Ανακατασκευή κρηπιδώματος περιοχής ΡΟΛΟΙ λιμένα Σύμης» εργολαβίας Ηλία Ρείση & Σια Ε.Ε

13. Έγκριση του 4ου λογαριασμού του έργου "Έργα απορρόφησης ομβρίων στο λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου" ποσού 22.366,64€ με ΦΠΑ 24%, αναδόχου Vast Make IKE

14. Έγκριση μελέτης του έργου: « Aποκατάσταση - Βελτίωση μόλων Αλιευτικού Καταφυγίου Φανών»

15. Έγκριση τευχών  δημοπράτησης , δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή μεταλλικής αποβάθρας προμαχώνα πύργου Naillac Ρόδου» καθώς και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 107.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (ΚΑΕ 10-7329.213).

16. Έγκριση τευχών  δημοπράτησης ,δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση προσκρουστήρων λιμένα Τήλου» καθώς και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

17. Σχετικά με την χορήγηση 3ης γενικής παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΦΑΝΩΝ ΡΟΔΟΥ

18. Σχετικά με την χορήγηση 2ης παράτασης του έργου:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ

19. Σχετικά με την χορήγηση 1ης  παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΡΟΔΟΥ”

20. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού  του έργου: "ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ", προϋπολογισμού 260.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (ΚΑΕ 10-7329.188) 

21. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού  του έργου: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 125Α ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ ", προϋπολογισμού 47.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (ΚΑΕ 10-7329.176) 

22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Έργα απορρόφησης ομβρίων στο λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου" υπό της αναδόχου Εταιρείας Vast Make IKE

23. Έγκριση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ( ΠΠΠΑ) του έργου: « Τεχνικές μελέτες Λιμένος Πηγαδίων Καρπάθου»