Χ. Κόκκινος: «Ανάγκη για συνεργασία και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για να στηριχθεί η αειφόρος ανάπτυξη»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος συμμετέχοντας σε κλιμάκιο της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε. και του Τομέα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, μετέβη στην αυτόνομη επαρχία της Γαλικίας στην Ισπανία και στις πόλεις La Coruña, Santiago de Compostela και Curtis.

Το κλιμάκιο της Επιτροπής των Περιφερειών είχε συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές και ως κύριο θέμα υπήρξε ο πρωτογενής τομέας και συγκεκριμένα οι οργανωμένες καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται στη Γαλικία με θέμα την παραγωγή γάλατος.

Παρουσιάστηκε η αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από τη φιλοξενούσα αρχή, οι δράσεις που βοηθούν τον πρωτογενή τομέα (γεωργία - κτηνοτροφία), τον πολιτισμό και την τουριστική ανάπτυξή της.

Ο κ. Χ. Κόκκινος επισήμανε τις καλές πρακτικές και τις προσπάθειες που γίνονται και στη χώρα μας για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα αλλά και του τουρισμού που αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Ελλάδα. Τέλος τόνισε την ανάγκη συνεργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και την εφαρμογή κοινών καινοτόμων πρακτικών με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.