Οι ημερομηνίες της  μεταγραφικής περιόδου

 Ίδιες, σε σχέση με τα όσα ίσχυαν πέρσι, παραμένουν οι ημερομηνίες της περιόδου των μεταγραφών, των αποδεσμεύσεων, των υποσχετικών, των επανεγγραφών και των πρώτων εγγραφών ποδοσφαιριστών.

Μετά από σχετική απόφαση της ΕΠΟ, τα σωματεία και οι αθλητές έχουν στη διάθεσή τους τα παρακάτω χρονικά διαστήματα:
* Πρώτη εγγραφή: 1.7.2017-30.4.2018
* Μετεγγραφή: 1.7.2017-31.10.2017 και 1.1.2018-31.1.2018

* Επανεγγραφή: 1.9.2017-31.10.2017 και 1.1.2018-28.2.2018
* Υποσχετική: 1.7.2017-31.8.2017 και 1.1.2018-31.1.2018
* Αποδέσμευση (ατομική): 1.7.2017-31.8.2017
*Αποδέσμευση (ομαδική): 1.7.2017-31.7.2017, 1.9.2017-30.9.2017 και 1.1.2018-31.1.2018
* Μετακίνηση ποδοσφαιριστών με χρήση της χιλιομετρικής απόστασης (άνω των 200 χιλιομέτρων): 1.10.2017-31.10.2017