Εγκρίθηκε το αίτημα του δήμου Ρόδου για τις παραλίες  από το υπουργείο Πολιτισμού

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού το αίτημα του δήμου Ρόδου για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 23 Ιουνίου και αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:
«Εγκρίνεται, από πλευράς αρχαιολογικής νομοθεσίας, η παραχώρηση στο Δήμο Ρόδου της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, προκειμένου να τοποθετηθούν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων, στα παρακάτω τμήματα των παραλιών της νήσου Ρόδου, σύμφωνα με τα υποβληθέντα τοπογραφικά διαγράμματα:

1. Πλημμύρι εντός της ζώνης Β του αρχαιολογικού χώρου Πλημμύρι (YΠΠO/APX/A1/Φ22/10211/540/27-11-1991 Y. A., ΦEK 1027/B΄/18-12-1991)

2. Πρασονήσι εντός του αρχαιολογικού χώρου Βρουλιάς – Πρασονησίου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3989/247/91/13-2-2014 Υ.Α., ΦΕΚ 114/Α.Α.Π./9-
4-2014 και ΦΕΚ 179/Α.Α.Π./4-6-2014)

3. Τσαμπίκα και Στεγνά εντός του αρχαιολογικού χώρου Αρχαγγέλου (ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/100790/4338/5-12-2011 Υ.Α., ΦΕΚ 344/Α.Α.Π./22-12-2011)

4. Μεγάλος Αιγιαλός, Μικρή παραλία Λίνδου και όρμος-Λιμανάκι Αποστόλου
Παύλου εντός του αρχαιολογικού χώρου Λίνδου (ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ ΑΡΧ/Α1/Φ43/47922/3359/17-11-2003 Υ.Α., ΦΕΚ 1786/Β'/2-12-2003)

5. Σταφύλια - Γλύστρα Λάρδου εντός του αρχαιολογικού χώρου Σταφύλια Λάρδου  (YΠΠO­/APX/­A1/Φ43/­43015/2237/4-9-2000 Y.Α., ΦEK 1170/B΄/ 22-9-2000)

6. Βίγλα – Ερημόκαστρο, Γκολφ ΕΤΑΔ, Καθολική ΕΤΑΔ, Μαλώνα ΕΤΑΔ εντός
του αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου − Τραουνού – Αφάντου Ρόδου, (ΥΠΠΟΑ­/­ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/68153/38450/3273/788/10-03-2016 Υ.Α., ΦΕΚ 70/ΑΑΠ/22-04-2016)

7. Ενυδρείο – Έλλη, Ενυδρείο – Μπελβεντέρε εντός του αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου (ΥΠΠΟΑ­/­ΓΔΑΠΚ­­/ΔΙΠΚΑ­/ΤΑΧ­/Φ43/141641/84634/8925/3555/ 11- 07-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 245/ΑΑΠ/31-07-2014) με τους εξής όρους:

1. Δεν θα κατασκευαστούν μόνιμες εγκαταστάσεις (π.χ. κτιστές αποθήκες, τουαλέτες, αποδυτήρια, περίβολοι και κάθε άλλου είδους μόνιμες κατασκευές).

2. Θα επιτραπεί αποκλειστικά και μόνον η τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων, ξύλινων αποδυτηρίων και ντους.

3. Οι καντίνες, που θα τοποθετηθούν, σύμφωνα και με το άρθρο 14 της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1636/Β/12-5- 2017), θα είναι τροχήλατες και με κατάλληλη άδεια λειτουργίας.

4. Δεν θα γίνουν επιστρώσεις στην παραλία με μη αναστρέψιμο υλικό, ενώ στα ντους το αμμώδες ή βοτσαλωτό έδαφος θα καλυφθεί με ξύλινες εσχάρες.

5. Δεν θα πραγματοποιηθούν εκσκαφικές εργασίες. Σε περίπτωση που απαιτηθούν θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα για έγκριση.

6. Να προβλεφθεί από τον Δήμο Ρόδου η τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, οι οποίοι θα καθαρίζονται συστηματικά.

7. Να λαμβάνεται μέριμνα από το Δήμο Ρόδου για την καθαριότητα της παραλίας από σκουπίδια και κάθε είδους απορρίμματα.

8. Ο Δήμος Ρόδου θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν υπερβάσεις από τους μισθωτές του προβλεπόμενου χώρου κάλυψης των εκμισθωμένων θέσεων. Εάν διαπιστωθεί κατάχρηση των παραχωρούμενων αδειών, αυτή θα συνεκτιμηθεί αρνητικά σε νέο αίτημα του Δήμου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας κατά την επόμενη θερινή περίοδο.

Οιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω όρων αίρει αυτομάτως την παρούσα σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ».