Ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου αναφέρει τα εξής:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου σας ενημερώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012, είναι η 20η Ιουλίου 2017.

Υπόχρεοι εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων είναι:

1) Οι επιχειρήσεις, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις,

2) Οι αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων, για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης,

3)  Οι αδειοδοτημένοι συλλέκτες – μεταφορείς αποβλήτων,

4) Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και

5) Οι  Φορείς Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.).

Καλούμε όσους δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στην εγγραφή τους, να το πράξουν, καθώς η εγγραφή στο σύστημα είναι υποχρεωτική και δεν έχει δοθεί παράταση.