«Σταρ-Ρόδος» εξελέγη η δίς Βάσω Περιστέρη - Πώς επικράτησε η μελαχρινή με το ψευδώνυμο «Νύχτα»

ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑ

«Στάρ-Ρόδος» εξελέγη η δίς Βάσω Περιστέρη - Πώς επεβλήθη η μελαχροινή με το ψευδώνυμο «Νύχτα»
Mε επιτυχίαν διεξήχθη χθές είς το κέντρον του ξενοδοχείου «Θέρμαι», η εκλογή της «Στάρ Ρόδος». Στάρ εξελέγη η υπό το ψευδώνυμο «Νύχτα» δίς Βάσω Περιστέρη, ηλικίας 19 ετών εξ Αιγύπτου, αποφοιτήσασα πρό ημερών εκ της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου. Από της 9ης εσπερινής το κέντρον ήτο κατάμεστον εκλεκτού κόσμου, διεκρίνοντο δέ μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος μετά της κυρίας Πετρίδου,ο Ανώτερος Διοικητής μετά της κυρίας Ρωματζή, ο διευθυντής του ΟΔΑΠΔΔ κ. Καρράς, ο Διοικητής Χωροφυλακής μετά της κυρίας Βενιζέλου, ο κ. και η κ. Καραγιαννίδου, ο κ. Μεγενησίδης, ο κ. και η κ. Π. Γεωργαντέλλη, ο κ. και η κ. Τ. Χατζηδημητρίου, οι αδελφοί Φώκιαλη μετά των κυρίων των. ο κ. Μεν. Νικολαΐδης, ο κ. Ι. Οικονομίδης και άλλοι.

 

Την 11.45 νυχτερινήν, η ορχήστρα Καρδάμη ανήγγειλε τον σκηνοθέτη της διοργανώτριας κινηματογραφικής Εταιρείας «Ρόδος-Φίλμ» κ.Καστρίσιο ο οποίος εχαιρέτησε τούς παρισταμένους και εκάλεσε τά μέλη της Επιτροπής.
Εν συνεχεία με ένα σκηνοθετικό τρύκ. ενεφανίσθησαν αί 4 επικρατέστεραι του διαγωνισμού της «Ρόδος-Φίλμ» εξερχόμεναι μία-μία από πελωρίαν αχιβάδαν. Αυταί ενεφανίσθησαν με μαγιό, εις αρκετήν απόστασιν από της πίστας και αφού παρέμεινον επί 30 δευτερόλεπτα επί της σκηνής απεχώρουν καλυπτόμεναι από το υποβλητικόν ημίφως. Μετά ενεφανίσθησαν είς την πίσταν με τουαλέτας.

Αί υποψήφιαι ήσαν αί Βάσω Περιστέρη, με το ψευδόνυμον «Νύχτα» με ωραιοτάτη μαύρην τουαλέτταν, η Στάσα Ιωακωβίδη με το ψευδώνυμον «Λίνδια» με τουαλέτταν ουρανί, ή Μαίρη Παγκάλου με το ψευδώνυμον «Σαλώμη» με τουαλέτταν θαλασσί, και η Ευτυχία Σπανουδάκη με το ψευδώνυμον «Νεράΐδα» του Αιγαίου με τουαλέτταν λευκήν.

***

Ακολούθως η Επιτροπή εκ των Δημάρχου κ. Πετρίδη, του κ. Καστρίσιου, της κας Λαμπαδαρίου, της κας Λουκίας (αισθητικού) του κ. Γιαλλουράκη, και του κ. Μάλη, συνεσκέφθη. Ενώ η Επιτροπή ησχολείτο με την εκλογήν, η ορχήστρα έδιδε το κέφι είς τά υπερπεντακόσια παριστάμενα πρόσωπα. Τέλος, περί την 1.30 μεταμεσονύκτιον ανηγγέλθησαν τά αποτελέσματα «Στάρ Ρόδος 1957» εξελέγη η δίς Βάσω Περιστέρη, μία φωτογενής συμπαθητική και καλλίγγραμμος μελαχροινή κοπέλλα. Πρώτη αναπληρωματική εξελέγη η δίς Ευτυχία Σπανουδάκη. Δευτέρα αναπληρωματική εξελέγη η δίς Μαίρη Παγκάλου.

Μετά την αναγγελίαν αί εκλεγείσαι εφόρεσαν τάς ταινίας του τίτλου των, ενώ δε οι φωτορεπόρτερς απηθανάτιζαν την στιγμήν, προσεφέρθη είς την «Σταρ Ρόδος» ωραιοτάτη ανθοδέσμη. Ακολούθως ανεκοινώθη ότι η «Σταρ Ρόδος» δίς Βάσω Περιστέρη θα πρωταγωνιστήση είς την πρώτην ταινίαν της «Ρόδος Φίλμ αί δύο δέ επιλαχούσαι θά λάβουν επίσης μέρος εις την ταινίαν. Γενικώς η χοροεσπερίς και η εκλογή αφήκαν αρίστας εντυπώσεις, η Βάσω Περιστέρη δέ συνεκέντρωσε τάς προτιμήσεις της πλειονότητος του κοινού, το οποίον ηυχαρίστησεν η ιδία δι’ ολίγων, εκφράσασα τήν συγκίνησίν της και υποσχεθείσα «να αξιοποιήση την εκλογήν της και να τιμήση την Ρόδον».


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθές την 11ην πρωϊνήν συνήθλεν είς συνεδρίασιν υπό την προεδρείαν του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου η Επιτροπή της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και εξήτασε διάφορα ζητήματα της Σχολής, Αργότερον ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη με τον Δήμαρχον Χάλκης κ. Κολιαγράκην επί ζητημάτων της νήσου του.