Συνεδριάζει την Πέμπτη η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Συνεδριάζει υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Φλεβάρη η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την Πέμπτη 13/7/2017 και ώρα 11:00 π.μ.µε τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: κοµποστοποίησης Τήνου.

2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: διαµερίσµατα (BUNGALOWS) µε τον διακριτικό τίτλο “GRECOTEL ROYAL PARK” κατηγορίας 4* αστέρων, δυναµικότητας 521 κλινών, εντός γηπέδου µε εµβαδόν 50.920, 00 τ.µ. (242 κτηµατολογική µερίδα γαιών Πυλίου) στην περιοχή “ΜΑΡΜΑΡΙ Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της "ΦΑΕΘΩΝ Α.Ε.".

3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Υφιστάµενη Ξενοδοχειακή µονάδα µε διακριτικό τίτλο “ΑΜΜΟΣ”, κλασικού τύπου Α κατηγορίας 4*αστέρων, δυναµικότητας 239 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 13.600,00 τ.µ. στην περιοχή Ηρακλειδών, ∆ήµου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ".