Καρπαθιά έχασε τη ζωή της, ενώ φρόντιζε την κληματαριά του σπιτιού της

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩ ΕΘΕΙΩΝΕ ΤΗΝ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΚΑΙ ΕΦΟΝΕΥΘΗ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (ιδιαιτερ. ανταπ.)- Κατά πληροφορίας εξ Αρκάσης η Ειρήνη Διάκου το γένος Ηλ. Καμαράτου, ασχολουμένη με την θείωσιν της κληματαριάς εντός της αυλής της οικίας της κατέπεσε και υποστάσα εγκεφαλικήν διάσεισιν απεβίωσε μετ’ ολίγας ώρας ενώ διεκομίζετο δι’ αυτοκινήτου εις Πηγάδια.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΖΙΠ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Ιδ. υπ.)

Θανατηφόρον δυστύχημα πλήξαν την κοινότητα Μεσοχωρίου συνέβη την 26/6/57 εις Θεσσαλονίκην με θύμα τον δόκιμον αξιωματικόν Γεώργ. Εμμ. Χαροκόπου. Ούτος ετραυματίσθη συνεπεία ανατροπής αυτοκινήτου τζιπ κατά την διάρκειαν στρατιωτικών γυμνασίων εν διατεταγμένη υπηρεσία. Μεταφερθείς εις το 424 στρ. Νοσοκομείον Θεσσαλονίκης απεβίωσε μετά 5 ημέρας, συνεπεία κατάγματος του κρανίου.

ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗΣΑΝ ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ Ε.Ρ.Ε. ΧΩΡΑΣ-ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
Η Τοπική Επιτροπή της ΕΡΕ Χώρας Πάτμου, συνεκροτήθη ως ακολούθως:
Θεολ. Συμαντήρης πρόεδρος, Κ. Γενής αντιπρόεδρος, Ε. Γκούρα γραμματεύς, σύμβουλοι, Γ. Ρήγας, Χ. Σταυρίδης, Ι. Κώστογλου, Κ. Νταλαρής, Θ. Υψηλάντης, Ι. Λεούσης, Στ. Κριαρής, Γ. Μελαγράκης, Ν. Μεταξάς.

Η Επιτροπή Σκάλας Πάτμου, συνεκροτήθη ως εξής:
Ι. Στράτας πρόεδρος, Δ. Γρύλλης αντιπρόεδρος, Ι. Μαλανδράκης γραμματεύς, Σύμβουλοι, Β. Κούμανης, Ι. Παναγιωτάκης, Μαριγώ Φωνάρη-Βέη, Λυκ. Φορόπουλος, Αν. Γρύλλης, Στ. Πασχαλίδης, Θεολ. Γρύλλης, Μ. Ράγγος, Α. Γονιδάκης.

ΕΝΑΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΩΛΕΣΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΜΑΓΧΗΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις). Κατά νεωτέρας πληροφορίας, μεταξύ των εξαφανισθέντων κατά την σύγκρουσιν του α/π. «Ιωάννης» μετά του αμερικανικού πετρελαιοφόρου εις την Μάγχην, συγκαταλέγεται και ο εκ Μεσοχωρίου Καρπάθιος Ιω. Μ. Μοσχονάς ναυτικός ετών 34.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Τοπικής Επιτροπής της Εργατικής Εστίας, την προσεχήν Κυριακήν οργανούται μεγάλη εργατική εκδρομή εις την τοποθεσίαν «Πεταλούδες», προς ψυχαγωγίαν των εργαζομένων. Οι ενδιαφερόμενοι εργάται δέον όπως προσέλθουν εις τα Γραφεία της Επιθεωρήσεως Εργασίας και δηλώσουν συμμετοχήν.
Η εκδρομή εις «Πεταλούδες» είναι η δευτέρα της σειράς εκδρομών προς ψυχαγωγίαν των εργατών Ρόδου, αι οποίαι χρηματοδοτούνται παρά της Εργατικής Εστίας.

ΣΤΑΘΜΟΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΖ «ΕΛΛΗ»
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, από της παρελθούσης Κυριακής εγκατεστάθη εις την περιοχήν της πλαζ Έλλη Σταθμός Παροχής Πρώτων Βοηθειών, προς εξυπηρέτησιν των λουομένων και αντιμετώπισιν τυχόν ατυχημάτων. Ο Σταθμός επηνδρώθη διά 3 προσώπων, εκ των οποίων το εν είναι ειδικευμένος ναυαγοσώστης. Ο Σταθμός επίσης έχει εξοπλισθεί διά λέμβου, χρησιμοποιουμένης διά την ανέλκυσιν ή περισυλλογήν υποστάντων ατύχημα.

ΟΙ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΒΥΖ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Κατά τας διεξαχθείσας εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής προήχθησαν εκ της Α’ εις Β’ τάξιν οι Έλενας, Βογιατζής, Ελιαδάκης, Θαλασσινός, Κουλούμπρης, Κουτούνης, Κουφάλης, Πλατανιώτης, Σωτηράκης και Χαλκιάς.

Εκ της Β’ εις την Γ’ τάξιν οι Κωβαίος, Λίγκος, Ματσαμάς, Μπαφίτης και Τριτσάρης.
Εκ της Γ’ εις την Δ’ τάξιν οι Δερματάς, Κουφάλης, Σαμιωτάκης και Στεφάνου.
Απεφοίτησαν εκ της εν λόγω σχολής οι Μπόνης, Κώττης και Μάτσης.