Τιμητική διάκριση για τους μαθητές του 1ου γυμνασίου Ρόδου

Με επιτυχία έληξαν οι εργασίες του  17ου  Διεθνούς Επιστημονικού Συνέδριου International Conference on Information, Communication Technologies in Education, ICICTE 2017, για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση.

Συμμετείχαν σύνεδροι από 19 χώρες. 

Στόχος του συνεδρίου είναι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις νέες τάσεις που αναδύονται με την ανάπτυξη των  τεχνολογικών καινοτομιών στην εκπαίδευση, συγκεντρώνοντας μια διεθνή κοινότητα επιστημόνων, μελετητών και εκπαιδευτικών.

Στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξήχθη στη Ρόδο 6, 7 και 8 Ιουλίου 2017,  συμμετείχε ομάδα μαθητών του 1ου Γυμνασίου Ρόδου, η οποία παρουσίασε εργασία με θέμα: Open Source and Maker Culture Unlock Innovation in School: The Rhodes High School Ιnitiative.

(Οι Ανοικτές Τεχνολογίες και η Κουλτούρα των Κατασκευαστών Ξεκλειδώνουν την Καινοτομία στο Σχολείο: Η Πρωτοβουλία Μαθητών της Ρόδου).

 


Το Σάββατο 8 Ιουλίου, τη συνεδρίαση της επιτροπής για την απονομή των βραβείων του συνεδρίου, απασχόλησε η εξαιρετική παρουσία και πρωτοποριακή εργασία των μικρών μαθητών, στους οποίους αποφασίσθηκε να δοθεί ιδιαίτερη τιμητική διάκριση.

Οι μαθητές  βίωσαν  μια εμπειρία πρωτόγνωρη για την ηλικία τους, με τη συμβολή τους στην έρευνα που διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο και αντιλήφθηκαν τη σημασία της διάχυσης της γνώσης, η οποία παράγεται και προάγεται με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής καθημερινότητας. Παρουσίασαν καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο εναρμονίζεται με τη νέα τάση  της εκπαίδευσης, να ενσωματώνει σχολικά μαθήματα με πραγματικές καταστάσεις, όπως είναι η  κατασκευή ενός προϊόντος.

Με την συμμετοχή τους στο κορυφαίο επιστημονικό γεγονός,  οι μαθητές Εύη Διακοκωνσταντή, Νίκος  Βαρνάβας, Κυριάκος Μαυράκης,  Σερίφ Μπάστιαλη,  Βασίλης Τσίμπος,   Θεοδώρα Πεσιρύδη, και η εκπαιδευτικός Αγγελική Νικολάου, όχι μόνο εισέπραξαν την αποδοχή του έργου τους από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα,  αλλά ταυτόχρονα συνέβαλλαν στην ανάδειξη καλών πρακτικών που ξεπερνούν τα στενά όρια της τάξης και τη στείρα αναπαραγωγή της γνώσης.