Δωρεά στη Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου

Ο Διοικητής και το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες στον κ. Άρη Σουλούνια για την ευγενή προσφορά του ποσού οκτακοσίων ευρώ (800.00 €), προκειμένου να καλυφθούν άμεσες Υπηρεσιακές ανάγκες δαπανών (επισκευή οχήματος, μεταφορά υλικών).

“Αναγνωρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες συμβάλλουν αποφασιστικά στη διατήρηση του μηχανολογικού μας εξοπλισμού στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και σε κάθε περίπτωση αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και μας οπλίζει με δύναμη για την εκτέλεση της αποστολής μας, που δεν είναι άλλη από την διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και της προστασίας του δασικού μας πλούτου” αναφέρει ο διοικητής της πυροσβεστικής πύραρχος κ. Ηλίας Τσαπούρας.