Εναρμονισμός των  ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  των επιχειρήσεων  τουριστικών καταλυμάτων

Έλεγχοι από κλιμάκια της επιθεώρησης εργασίας έχουν ξεκινήσει που βεβαιώνουν πρόστιμα σε υπεύθυνους τεχνικούς ασφαλείας επιχειρήσεων που δεν έχουν εναρμονιστεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.


Για το λόγο αυτό η Ομοσπονδία Ενοικ/νων  Δωματίων & Διαμ/των Δωδεκανήσου απέστειλε την παρακάτω επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς:

“Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Κατόπιν αναφορών πολλών επιχειρηματιών του κλάδου μας, έχει ξεκινήσει αρχικά από την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής μια σειρά ελέγχων από κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας, σε επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων οι οποίες απασχολούν προσωπικό και υποχρεούνται να έχουν υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας.
Στους ελέγχους αυτούς, τα κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας βεβαιώνουν υπέρογκα πρόστιμα στους δηλωμένους υπεύθυνους τεχνικούς ασφαλείας των επιχειρήσεων αυτών διότι βρίσκουν τις ηλεκτρικές τους εγκαταστάσεις (πίνακες), εκτός προδιαγραφών του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222 Β / 2016.  

Σας γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα μέλη μας, έχουν επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων οικογενειακού χαρακτήρα, όπου είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι τεχνικοί ασφαλείας αφού έχουν παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά σεμινάρια και έχουν λάβει το νόμιμο πιστοποιητικό.Να σημειώσουμε εδώ ότι στα σεμινάρια αυτά δεν γίνεται καμία αναφορά για την εφαρμογή της απόφασης που σας προαναφέραμε.

Ως εκ τούτου, κανείς δεν γνώριζε μέχρι σήμερα ότι από το έτος 2006 υπάρχει αυτή η υποχρέωση εναρμονισμού των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, το οποίο απαιτεί εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος.

Κατόπιν αυτού, επειδή αυτή η μετατροπή στην ηλεκτρική εγκατάσταση της κάθε επιχείρησης  χρειάζεται χρόνο και οικοδομικές εργασίες για να ολοκληρωθεί και επειδή διανύουμε την υψηλή τουριστική περίοδο όπου τα περισσότερα καταλύματα φιλοξενούν τουρίστες, παρακαλούμε όπως ανακαλέσετε τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί δίνοντας μας παράλληλα μια παράταση 6 μηνών, προκειμένου όλοι οι επιχειρηματίες να ενημερωθούν και να προβούν στον εναρμονισμό των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τους με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
Αναμένοντας στην θετική σας ανταπόκριση”.