Για τη διατήρηση καλού κλίματος στο Δήμο Ρόδου απαιτείται καλύτερη απολογιστική οργάνωση

Του Γεωργίου Β. Παπαγεωργίου

Οι έμπειροι περί την τοπική αυτοδιοίκησιν και οι επικεφαλής του Δήμου, Δήμαρχοι, αλλά και αυτοί των άλλων παρατάξεων, οφείλουν να αξιοποιούν τις γνώσεις, δυνατότητες και προθέσεις για το καλό κλίμα που οφείλουν να διατηρούν στους Δήμους, στο Δημοτικό Συμβούλιο, και εν προκειμένω στην απολογιστική συνεδρίαση η οποία οφείλει να είναι επαρκώς ορθά προετοιμασμένη εν πάση λεπτομερεία ως προς το θέμα της ημερήσιας διάταξης, των εισηγητών, ομιλητών και των κάθε μορφής παρεμβάσεων χωρίς αντεγκλήσεις και διαφορές.

Η δημόσια απολογιστική συνεδρίαση του Δήμου Ροδίων, ήτο η εξωτερική όψης της πραγματικής σοβούσης κακής σχέσης μεταξύ Δημάρχου και Δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, αλλά και των άλλων επικεφαλής αρχηγών των μειοψηφητικών παρατάξεων, σχέσης η οποία εδημοσιοποιήθη με το πλέον χειρότερο δυνατό τρόπο, δηλαδή ενώπιον της τοπικής κοινωνίας και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι εισέπραξαν δυστυχώς και ανέχτηκαν μια εχθρική κατάσταση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων εκεί που θα έπρεπε η συναίνεσης η κατάθεση θετικών προτάσεων και η στήριξη της πολιτικής του Δήμου να είναι δεδομένη χωρίς ακρότητες από όλες τις πλευρές.

Η απολογιστική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται ενώπιον της Δημόσιας κοινής γνώμης, είναι άρτια οργανωμένη με αποκλειστική ευθύνη δημάρχου προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και της επικεφαλής με κύριο εκφραστή και ομιλητή-απολογητή τον δήμαρχο και με συγκεκριμμένο χρονοδιάγραμμα όχι πλέον των 15 λεπτών των επικεφαλής των άλλων παρατάξεων και όχι των αντιδημάρχων τους οποίους εκπροσωπεί για τα πεπραγμένα τους συνολικά ο Δήμαρχος και βέβαια να δοθή ο απαιτούμενος χωρίς πίεση χρόνος για την τοποθέτηση των Δημοτών, αφού γιαυτούς γίνεται η απολογιστική συνεδρίαση.

Η οργάνωση υπήρξε λαθεμένη και από απόψεως συγκρότησης θέσης και τοποθέτησης των Δημοτικών Συμβούλων υπό την έννοια ότι στην ουσία πρόκειται για μια δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως όλες οι άλλες μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, και όχι ομιλία και εμφάνιση μόνο μελών της πλειοψηφίας Δημάρχου και Αντιδημάρχου, γιατί το έργο που επετελέσθη ήτο και είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής όλων των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, που σημαίνει λόγον είχαν έστω και από 5’ λεπτά όλοι οι Σύμβουλοι που ήθελαν να τοποθετηθούν για το συγκεκριμένο θέμα της απολογιστικής συνεδρίαης.

Όλοι μας χαιρόμαστε όταν ο δήμαρχος, ο δήμος μας, μπορεί και ανταποκρίνεται θετικά στις απαιτήσεις της πόλης και των δημοτών γιαυτό η απολογιστική συνεδρίαση κατά το μεγαλύτερο μέρος της οφείλει να δώσει αρχές της Συμμετοχικής Ελεύθερης Δημοκρατίας και βέβαια όσοι περισσότεροι μιλήσουν, όσες θετικές ή αρνητικές θέσεις αναπτύξουν, είναι για το καλό του δήμου μας, ο οποίος στις όποιες υποδείξεις έχει θετικά αντανακλαστικά. 

Είναι λάθος ο πολύς χρόνος που διατίθεται στους καλεσμένους εκπροσώπους θεσμών, φορέων κι παραγωγικών τάξεων, οι οποίοι έχουν πάντα στην διάθεσίν τους αρκετό χρόνο επικοινωνίας με τον δήμαρχο και τις υπηρεσίες του όποτε το θελήσουν, σε αντίθεση με τον πολίτη-δημότη, γιαυτό επαναλαμβάνω η απολογιστική συνεδρίαση γίνεται για να έλθει σε άμεση επαφή και επικοινωνία δημόσια, ο Δήμος και οι δημότες του, και να συνεργασθούν έστω και με αυτόν τον τρόπο θετικά, επ’ αφελεία του δήμου μας, αφού όλοι μας σε αυτόν ανήκουμε.