Ποιοι παρακολούθησαν το πρακτικό γεωργικό σχολείο Καλαμώνα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Το Διοικ. Συμβούλιον της ΕΤΑΔ μετ’ ευχαριστήσεως επληροφορήθη τον αίσιον τοκετόν της κ. Άννης Γ. Χιωτάκη δικηγόρου και προέδρου του Σωματείου τούτου. Συγχαίρει όθεν ειλικρινώς και εύχεται να τοις ζήσει η μικρά νεογέννητος.
(Εκ της ΕΤΑΔ)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Την εν Αμερική εκλεκτή συμπατριώτιδα Δίδα Μαίρην Μ. Αγγελίδου, πτυχιούχον του Πανεπιστημίου Πίτσμπουργκ διορισθείσα καθηγήτριαν εις το εν Αθήναις Σχολείον Αμερικανών, συγχαίρω εγκαρδίως, ευχόμενος αυτή, διαρκή πρόοδον και άνοδον. Εν Πειραιεί τη 10η Ιουλίου 1957.
ΑΝΑΣΤ. Ν. ΦΡΑΓΚΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Μετά τρίμηνον παραμονήν ενταύθα επιστρέφει εις Φιλαδέλφειαν των Ην. Πολιτειών της Αμερικής ο εκ Σιαννών κ. Γεώργιος Διακογεωργίου, από τριακονταετίας εγκατεστημένος εκεί.

ΑΦΙΞΕΙΣ
Χθες αφίκετο εις Ρόδον ο νεαρός Ανδρέας Χατζηπαναγιώτου προερχόμενος εκ της Αναργυρείου Σχολής των Σπετσών. Ο νεαρός Ανδρέας Χατζηπαναγιώτου είναι υιός του ευδοκίμως εγκατεστημένου εις Ελιζαβέτβιλλ γνωστού παλαιού ποδοσφαιριστού του Διαγόρα Αντωνίου Χατζηπαναγιώτου (Σκαζή).

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΣΧΟΛ-ΚΑΛΑΜΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΕΤΕΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ
Ως εγνώσθη, το Πρακτικόν  Γεωργικόν Σχολείον Καλαμώνος, παρηκολούθησαν εφέτος οι εξής:
1) Μ. Μηνάς εκ Πυλίου Κω, 2) Κων. Καψαλάκης εκ Πυλίου Κω, 3) Ευδοξία Αγρέλλη εκ Πυλίου Κω, 4) Σταματία Σακελλάρη εκ Πυλίου Κω, 5) Μιχ. Χατζηκωνσταντής εκ Καρδαμαίνης Κω, 6) Νικ. Γερασκλής εκ Καρδαμαίνης Κω, 8) Μαρία Χατζηαμάλλου εκ Καρδαμαίνης Κω, 9) Παν. Ανθούλλας εξ Αφάντου, 10) Βασ. Λόγγος εξ Αφάντου, 11) Στ. Παπαβασιλείου εξ Αφάντου, 12) Γεωργία Γιακουμάκη εξ Αφάντου, 13) Στ. Καλιγάς εκ Γενναδίου, 14) Παντελής Τσακίρης εκ Γενναδίου, 15) Ι. Εγγλέζος εξ Ασκληπιού 16) Θεολ. Καζούλλης εξ Ασκληπιού, 17) Μιχ. Πιπίνος εξ Απολακκιάς, 18) Τσ. Πατρακάκης εξ Απολακκιάς, 19) Ευστ. Καπάλης εξ Απολακκιάς, 20) Ι. Μητσού εξ Απολακκιάς, 21) Αλ. Αναστασιάδης εκ Κατταβιάς, 22) Τριανταφ. Παπασταμάτης εκ Κατταβιάς 23) Σωτ. Βελής εκ Κατταβιάς, 24) Ι. Τάκος εκ Κρεμαστής, 25) Βασ. Φλεβάρης εκ Κρεμαστής, 26) Θεόνη Λούπη εκ Κρεμαστής, 27) Δικαία Κατσουράκη εκ Κρεμαστής, 28) Αλ. Πινόγλου εκ Παραδεισίου, 29) Εμμ. Τσαμπίκου εκ Παραδεισίου, 30) Κυριακή Χατζηαναστασίου εκ Παραδεισίου, 31) Γεώργ. Μαστής εκ Σορωνής, 32) Γ. Μαρίνος εκ Σορωνής, 33) Δέσποινα Κρητικού εκ Σορωνής, 35) Σεβαστός Καρακατσάνης εκ Θολού.


ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΑΙ ΜΑΘΗΤΑΙ Π. ΗΛΙΑΝ-ΧΑΡΑΚΙ
Ως ανεκοινώθη, την προσεχή Τετάρτην αναχωρούν διά τας κατασκηνώσεις του Υπουργείου Προνοίας εις Προφήτην Ηλίαν και εις Χαράκι Μαλώνας, 240 μικροί μαθηταί και μαθήτριαι επιλεγέντες προς τούτο. Ως τόπος αφετηρίας διά την αναχώρησιν, ωρίσθη η Παιδαγωγική Ακαδημία διά τους κατασκηνωτάς της Α’ Περιφερείας και το Βενετόκλειον Γυμνάσιον διά τους κατασκηνωτάς της Β’ Περιφερείας.


ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗΣΑΝ ΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΕΡΕ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ
Η Επιτροπή ΕΡΕ Αγαθονησίου συνεκροτήθη ως εξής:
Ευθ. Κατσουγιέρης πρόεδρος, Μ. Καρύδης αντιπρόεδρος, Νικ. Καμίτσης, Α. Βαρβαρίσσης, Απ. Κυπραίος, Διον. Κέτσος. Η επιτροπή ΕΡΕ Πάτμου (Αγροτική Περιοχή) συνεκροτήθη ως εξής: Νικ. Κοντογιάννης πρόεδρος, Περ. Καμίτσης αντιπρόεδρος, Ανδ. Κοκώνης γραμματεύς, σύμβουλοι Θ. Γιαμαίος και Ανδρέας Κοκώνης.