Παρέμβαση για το 10ο δημοτικό σχολείο απο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παρέμβαση για να μην υποβαθμιστεί το 10ο δημοτικό σχολείο Ρόδου, πραγματοποίησε στον υπουργό Παιδείας η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στην επιστολή που στάλθηκε,αναφέρονται για το θέμα τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,                                                                                                                                      
Σας μεταφέρουμε, στην παρούσα επιστολή, την εκτίμηση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως καταγράφηκε στην Συνεδρίαση 11η /27.06.2017, σχετικά με το θέμα της υποβάθμισης του 10ου Σχολείου Πόλεως Ρόδου.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Π.Α.), τα τελευταία χρόνια, με βάση τη σταθερή του στόχευση για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου και της Μεσογείου γενικότερα, σε ένα περιβάλλον γεωγραφικά ευρύ, πολιτισμικά σύνθετο και κοινωνικά αναπτυσσόμενο, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στη δημιουργία πολιτικών και δράσεων για την ευνοϊκότερη υποδοχή, αποδοχή, συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των μεταναστών/τριών και προσφύγων με την ελληνική κοινωνία, παρέχοντας παράλληλα σημαντικό ανθρωπιστικό έργο.

Ήδη, μπορούμε  να αναφέρουμε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη διερεύνηση των προϋποθέσεων εγγραφής μεταναστών/τριων: η Ομάδα κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις τον Ιούνιο του 2015, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στα αρμόδια υπουργεία τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Παράλληλα, πολλά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Α. δραστηριοποιούνται σε επιτροπές, οργανώσεις, φορείς, κινήσεις και ομάδες, αναλαμβάνοντας πλήθος δράσεων, που αναδεικνύουν την προσήλωσή τους στο παρεχόμενο κοινωνικό από το Ίδρυμα έργο, ενώ στο πλαίσιο των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών του Π.Α., έχει εκπονηθεί σημαντικός όγκος πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και επιστημονικών μελετών, που αφορούν στο ζήτημα της διαπολιτισμικότητας, της μετανάστευσης, της παροχής ασύλου και των δικαιωμάτων των μεταναστών/ τριων και προσφύγων, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία του ζητήματος για το Ίδρυμα.

Η εκπαιδευτική κατάσταση των προσφύγων & μεταναστών/τριών απασχολεί ιδιαίτερα και την ακαδημαϊκή κοινότητα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.) του Π.Α. Σήμερα, στη Ρόδο (έδρα της Σ.Α.Ε) υπάρχουν δεκάδες παιδιά αλλοδαπών (προσφύγων ή/και μεταναστών/τριών), τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα (πολλώ δε μάλλον σε οργανωμένη, τυπική εκπαιδευτική διαδικασία).

Παρόλα τα  προβλήματα που συνήθως αναφύονται (σε επίπεδο διαδικασιών, γραφειοκρατίας, αντιδράσεων κ.ο.κ.ε.)  και που έχουν καθυστερήσει την ένταξη των παιδιών αυτών στα ελληνικά σχολεία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ψυχο-κοινωνική τους ανάπτυξη, αλλά και τις προοπτικές ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία, στο πλαίσιο της Σ.Α.Ε. υλοποιούνται,  από το Μάρτιο 2016, δράσεις για ενήλικες πρόσφυγες, αλλά και για παιδιά. Για τους μεν ενηλίκους, από τον περασμένο Δεκέμβριο παρέχονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας δύο φορές την εβδομάδα στο χώρο του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Σ.Α.Ε.. 

Για τα παιδιά, από τον Απρίλιο του 2016, σε καθημερινή βάση –τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους— παρέχονται υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης,  μαθημάτων ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και προετοιμασίας για το σχολείο στον πρόχειρο καταυλισμό προσφύγων στην πόλη της Ρόδου. Πρόσφατα τέλος (31 Μαρτίου-1 & 2 Απριλίου 2017) η Σ.Α.Ε., σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου & τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, προχώρησε στη διοργάνωση ενός τριήμερου πολλαπλών εκδηλώσεων σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα.

Από τον περασμένο Δεκέμβριο (2016), είχαμε τη χαρά να δούμε να εγγράφονται τα πρώτα δεκαπέντε (15) παιδιά προσφύγων στο 10ο Δημ. Σχολείο Ρόδου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου στο τμήμα ένταξης που ήδη λειτουργούσε (για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες & κοινωνικές ιδιαιτερότητες), ενώ πολλές εθελόντριες φοιτήτριες του Π.Τ.Δ.Ε. στήριξαν καθοριστικά το έργο των εκπαιδευτικών. Η ικανοποίηση όλων εκείνων που βοήθησαν ουσιαστικά στις πρώτες επαφές των προσφύγων με τη σχολική μονάδα, και ενδιαφέρθηκαν για τη λύση των όποιων πρακτικών και παιδαγωγικών προβλημάτων, υπήρξε μεγάλη, επειδή έγινε κατορθωτό να κρατηθούν στη σχολική μονάδα (με μικρές αυξομειώσεις, λόγω της δυναμικής κατάστασης στη οποία ευρίσκονται οι οικογένειες) παιδιά που, όχι μόνο δεν είχαν πρόσβαση στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της μόρφωσης, αλλά αντιμετώπιζαν και γενικότερα θέματα επιβίωσης και κοινωνικής ένταξης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, μας ξένισε η πρόσφατη έκδοση της ΚΥΑ υπ. αρ. 97115/Δ1 (ΦΕΚ 2153 / 23.6.2017) «Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων», σύμφωνα με την οποία, ανάμεσα σε 168 Δημοτικά Σχολεία που υποβιβάζονται, περιλαμβάνεται και το συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο γίνεται 3τάξιο (από 6τάξιο), λόγω -προφανώς- του μικρού αριθμού μαθητών/τριών (βλ. στη σελ. 24 του αρχείου με την Υπ. Απόφαση).

Η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών θεωρεί ότι η απόφαση  αυτή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του Σχολείου και στην υλοποίηση της ιδιαίτερης αποστολής του, προβλήματα τα οποία σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να το οδηγήσουν στην οριστική διακοπή της λειτουργίας του, τη στιγμή όπου πρόκειται για σχολείο που διαχειρίζεται ένα φορτίο δράσης με ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτισμικό βάρος, εφόσον:
- Εξυπηρετεί τον μόνιμο πληθυσμό της, μοναδικής παγκοσμίως, κατοικημένης Μεσαιωνικής Πόλης, στην οποία υπάρχει ένας σημαντικός μουσουλμάνων μονίμων κατοίκων.
- Εξυπηρετεί ένα αριθμό Ρομά μαθητών/τριών.
- Προσφέρει ιδανική λύση σε μια ιδιαίτερη κατηγορία παιδιών προσφύγων, και από την άποψη
- της γεωγραφικής γειτνίασής του με τον προσωρινό καταυλισμό φιλοξενίας των οικογενειών τους, αλλά και από την άποψη της εμπειρίας του σχολείου σε «ειδικούς» μαθητικούς πληθυσμούς.
- Τονώνει το μόνιμο πληθυσμό της Μεσαιωνικής Πόλης.

Η  συγκεκριμένη απόφαση φαίνεται να απέχει από όσα απασχολούν ζωτικά τον εκπαιδευτικό κόσμο της νησιωτικής μεθορίου και τα οποία συστηματικά επισημαίνει, όπως είναι η καταπολέμηση των μειονεκτημάτων της «νησιωτικότητας», η δημιουργία «Ζωνών Εκπ/κής Προτεραιότητας», τα μέτρα «θετικών διακρίσεων» για τα νησιά της Δωδεκανήσου, τα κίνητρα στους/στις εκπαιδευτικούς για παραμονή στη νησιωτική «παραμεθόριο» κ.ο.κ.ε. και στα οποία εντάσσεται και η δημιουργική ενσωμάτωση των μεταναστών/τριων & των προσφύγων στο σχολικό σύστημα. Τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν παρά να απασχολούν και να ενεργοποιούν εξίσου την ακαδημαϊκή κοινότητα του Π.Α. και δη της Σ.Α.Ε. στη Ρόδο.

Ευελπιστούμε ότι τα παιδιά που φοιτούν στο εν λόγω Δημοτικό Σχολείο, «ημεδαπά» ή «αλλοδαπά», δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλοί αριθμοί σε πίνακες κατανομής, και ότι η πολιτική βούληση της κυβέρνησης και του Υπουργείου σας δεν είναι ο μαρασμός των εκπαιδευτικών δομών που προσφέρουν αντισταθμιστικά οφέλη (μαθησιακά, κοινωνικά, συναισθηματικά, ψυχοκινητικά, ηθικά) σε παιδιά με κοινωνικές και παιδαγωγικές ιδιαιτερότητες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία ή παροχή πληροφορίας.
Με εκτίμηση
Εκ μέρους της Κοσμητείας  της Σ.Α.Ε.».