Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιουλίου, στις 7:00 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, με αρκετά “φορτωμένη” ημερήσια διάταξη.

Ωστόσο, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη συζήτηση που θα προταχθεί για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα, οι οποίοι αναμένεται να είναι παρόντες, και στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή εάν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση των συμβάσεών τους.

Όσο αφορά στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, έρχεται η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και της ΔΕΥΑΡ για την «παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρηση του έργου του «Φράγματος Γαδουρά». Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης βρίσκονται και τα παρακάτω:

1. Βράβευση της κας Δέσποινας Δελαπόρτα Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παράρτημα Ρόδου.

2. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου)

-Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2017, Αρ.Απόφασης Ο.Ε 383/4.7.2017.

-Συνομολόγηση Δανείου με σκοπό την αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων αρ.πρωτ. 2/54385/2017

- Αίτημα έγκρισης υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών αρ.πρωτ. 2/51947/2017.

- Ορισμός μελών Επιτροπών Παραλαβής αρ.πρωτ. 2/48395/2017

-Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας για το πρόγραμμα MOTIVATE  αρ.πρωτ.2/54066/2017

(Θέματα Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας)
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Δ. Μουτάφης).

- Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Κρητηνίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητηνίας «Η ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ», αρ.πρωτ. 2/43416/2017 (Θέμα από αναβολή)

- Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Π)όλης Ρόδου (μερίδα IV-1327 Οικοδομών Ρόδου) στην πλατεία Αρίωνος αρ.πρωτ. 2/53663/2017.

-Παραχώρηση από το Δήμο Ρόδου στη Δ.Ε.Ρ.Μ.ΑΕ  της χρήσης -εκμετάλλευσης  των ακινήτων επί της Λεωφ. Ελευθερίας 53 και 49 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κρεμαστής.

3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Παλαιολόγου)

-Έγκριση της υπ΄αριθ. 62/2017 απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.25/2017 απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ. Αφάντου για «χωροθέτηση εμποροπανηγύρεων στην πλατεία της Δ.Κ.Αφάντου»

- Έγκριση της υπ΄αριθ. 63/2017 απόφασης που αφορά «Μη χορήγηση βεβαίωσης προτεινόμενης ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου ιδιοκτησίας «ΠΙΤΣΗΣ ΕΜΜ.-ΠΙΤΣΗΣ ΣΤ. ΕΕ» (Αποφ.102/2017 Δ.Κ. Ρόδου και 49/2016 Δ.Κ. Ιαλυσού).

- Έγκριση της υπ΄αριθ.64/2017 απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.7/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λάρδου με θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός οικισμού Λάρδου στη ΔΕ Λινδίων»

-Έγκριση της υπ΄αριθ.65/2017 απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.5/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λάρδου για αποχαρακτηρισμό τμήματος Κτηματολογικής οδού εντός οικισμού Λάρδου».

-Έγκριση της υπ΄αριθ.66/2017 απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.7/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κρεμαστής για Διόρθωση-Αλλαγή οριζοντιογραφίας οδικού δικτύου περιοχής Κρεμαστής».

-Έγκριση της υπ΄αριθ.67/2017 απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ. 121/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου με θέμα «Κυκλοφοριακή ρύθμιση απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν του Ναυτικού Σταθμού Ρόδου».

-Έγκριση της υπ΄αριθ.86/2017 απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ. 120/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου με θέμα: Χωροθέτηση νέων θέσεων και τροποποίηση παλαιών θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ.

- Έγκριση της υπ΄αριθ.91/2017 απόφασης που αφορά «Καθορισμός εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ»

- Έγκριση της υπ΄αριθ.92/2017 απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ. 7α/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ιαλυσού με θέμα Εξέταση ενστάσεων ως προς την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Ιαλυσού των ΟΤ 89 και 90.

4. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ.Α.Μπεκιάρης–Α.Παρασκευοπούλου)

-Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο τμήμα από την Τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο» αρ.πρωτ. 16/51653/2017.

- Έγκριση μελέτης για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Γ. Σεφέρη» αρ.πρωτ. 16/54506/2017

- Έγκριση της ανασυνταχθείσας μελέτης του έργου «Ανάδειξη πάρκου και αρχαιολογικού χώρου στο Ροδίνι»
 (Θέματα Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης)

-  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και  Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τμήματος αναπλημματικού τοίχου προχώματος Μεγάλου Μαγίστρου και ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου γέφυρας D΄Amboise». Αρ. πρωτ. 2/47621/2017.

- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπ/σμού μόνο ως προς τον τίτλο του έργου με κωδικό 15-7336.0019 με νέο τίτλο «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Α΄Φάση» αρ.πρωτ. 2/49531 /2017.

5. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Α.Ζωάννου)

-Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά αρ. πρωτ. 14/52318/2017

- : Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά»

- Οικονομική ενίσχυση σε άπορους ασθενείς δημότες

6. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)

-Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Ν.Αιγαίο 2017-2020

7.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Φ. Κρεμαστινού).

-  Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου/δραστηριότηας «Κέντρο διαχείμασης και επισκευής σκαφών αναψυχής στην περιοχή «ΚΑΝΑΜΑΤ», Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Δ.Ε. Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου», με βάση τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αρ.πρωτ. 2/52939/2017.

-Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα 3* αστέρων, με διακριτικό τίτλο “SABINA”, συνολικής δυναμικότητας 133 κλινών, (εγκεκριμένης 91 κλινών), σε γήπεδα συνολικής έκτασης 7.370,00 τ.μ., εντός της Κ.Μ. 94 Γαιών Θολού, στην περιοχή “ΘΕΟΛΟΓΟΣ” Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου, Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΑΕ”»

8. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΑΡ
(Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΕΥΑΡ κ. Α. Μανωλάκης)

- Έγκριση της υπ΄αριθ. 234/2017 απόφασης διοικητικού συμβουλίου που αφορά «Παροχή κινήτρων για την εξόφληση λογαριασμών Δημοτικών Ενοτήτων»

- Έγκριση της υπ΄αριθ.237/2017 απόφασης διοικητικού συμβουλίου που αφορά : « Τιμολόγηση   καταναλώσεων,  περιοχών –  καταναλωτικών  ομάδων  με  δυσκολίες  στη  λήψη  ενδείξεων»

- Έγκριση της υπ΄αριθ. 238/2017 απόφασης διοικητικού συμβουλίου που αφορά «Τιμολόγηση  νέων συνδέσεων μετρητών».

- Έγκριση της υπ΄αριθ. 241/2017 απόφασης διοικητικού συμβουλίου που αφορά « Έγκριση Ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσεως και Aπολογισμού έτους 2016»

- Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) με θέμα την «Παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρηση του έργου του «Φράγματος Γαδουρά».

9.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Ε. Κορναρόπουλος)

-Ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έτους 2017 αρ.πρωτ. 2/52302/2017

-Λήψη απόφασης απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017.

10. ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΡ κ.Στ. Κυριαζής)

-Έγκριση της υπ΄αριθ.16/20-17 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΡ «περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπ/σμού 2017 του Οργανισμού»

11. ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ο.Π.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π. κ. Σ. Πετράκης)

- Έγκριση της υπ΄αριθ. 37/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΠ που αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»

12. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Κορωναίος)

- Αποδοχή χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/49766/2017

13. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Καταβολή ή μη στους πρώην εργαζόμενους της ΔΕΚΡ του ποσού για τον καθένα για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή η με αριθμό 20/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου.

14. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ.  Πόκκιας)

14.1. - εμποροπανήγυρης της Αγίας Μαρκέλλας Παστίδας 2017.

15. Χωροθέτηση θέσεων για ΑΜΕΑ και για φορτοεκφορτώσεις που έχουν εγκριθεί με το υθπ΄αριθ.πρακτικό 2/2017 της Αρμόδιας Επιτροπής αρ.πρωτ. 2/54880/2017

16. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του οδοφωτισμού και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων  με νεότερου τύπου LED.

17. Εξέταση αιτήματος της ΔΕΗ για παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης Ποιότητας Ατμόσφαιρας (ΣΜΠΑ) στον Οικισμό Κατταβιάς.