Ο καθηγητής χορού κ. Μαριάνωβ στη Ρόδο

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. Δ. ΜΟΡΙΑΝΩΒ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Η Ρόδος φιλοξενεί από χθες έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη και μύστη της Τέχνης -τον παλαίμαχο δάσκαλο της Τέχνης του μπαλέτου, της Ρυθμικής και του κλασσικού χορού κ. Α. Μαριάνωβ. Κορυφαίος εις το είδος του και ο πρώτος σχεδόν που ήρθε κι εγκατεστάθηκε στην Αθήνα για να διδάξη και να επιβάλει το είδος τούτο, απέκτησε πολύ γρήγορα τη συμπάθεια και την εκτίμηση του κοινού, της πρωτευούσης.

Οι Αθηναίοι του άνοιξαν την αγκάλη τους και η Σχολή μαριάνωβ επί 40 χρόνια είναι η πρώτη σε αριθμό μαθητριών και σε κύρος. Σήμερα μαθήτριες και μαθηταί της Σχολής Μαριάνωβ διαπρέπουν και ευρίσκονται σ’ όλον τον κόσμο, ιδίως στην Μ. Ανατολή στα κέντρα της οποίας θριαμβεύουν και οι ετήσιες επιδείξεις του είναι οι μόνες που συγκεντρώνουν πολύ και εκλεκτόν κοινόν θεατών από εκτίμηση στην εργασία που προσφέρει και η οποία φέρει πάντα τη σφραγίδα της ξεχωριστής ποιότητος, της καλής διδασκαλίας και της ευσυνείδητης δουλειάς. Ας ελπίσουμε με την επίσκεψή του αυτή η εξαίρετος καλλιτέχνης να μελετήσει τις πιθανότητες μιας καθόδου του για να μας παρουσιάσει μίαν επίδειξιν χαρακτηριστικήν της τέχνης του.    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι
Εις τους αγαπητούς μου Γιάγκον Χ”ιωάννου και Σοφία Ναπολεώνη τελέσαντας τους γάμους των την 14ην Ιουλίου εις Μπουπάβο του Βελγικού Κογκό, απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου διά μίαν ζωήν ευτυχισμένη και ανθόσπαρτην.
Αικατερίνη Ζαβουριανού

ΑΦΙΚΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σήμερον διά του αεροπλάνου της γραμμής αφίκνειται εις Ρόδον ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στ. Κωτιάδης. Ο κ. υπουργός θα δεχθή το απόγευμα και αύριον την πρωίαν επιτροπάς και πολίτας εις το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου προς εξέτασιν και επίλυσιν διαφόρων ζητημάτων. Ο κ. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας θα αναχωρήσει επιστρέφων εις Αθήνας διά του αεροπλάνου της γραμμής το απόγευμα της αύριον.

ΔΙΕΞΗXΘΗ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙ’ ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΜΑΧ/ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ως ανεκοινώθη, διεξήχθη εις τα Γραφεία της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου η μειοδοτική δημοπρασία διά την ανάδειξιν προμηθευτού των ελαιουργικών μηχανημάτων, τα οποία θα εγκατασταθούν εις τα ιδρυόμενα ελαιουργεία Αφάντου, Έμπωνας και Καλυθιών. Κατά σχετικάς πληροφορίας, πιθανώτερος μειοδότης θα αναδειχθή η εταιρεία “Αμερέλλε”, εκπροσωπούσα την ιταλικήν εταιρεία “Σίμα”, η οποία θα αναλάβει την προμήθειαν και εγκατάστασιν των ελαιουργικών μηχανημάτων.

ΕΝΑΡΞΙΣ ΧΘΕΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ
Χθες την 6.40 απογευματινήν, εσημειώθη πυρκαϊά εις την επί της οδού Ομήρου 23 οικίαν της Κατερίνας Μπακλαβατζή. Εκ της πυρκαϊάς η οποία προήλθεν εκ βραχυκυκλώματος του ραδιοφώνου, κατεστράφη το ραδιόφωνον της οικίας και υπέστη ζημίας μια ραμπτομηχανή. Το πυρ ενετοπίσθη και κατεσβέθη υπό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου.