Μελέτη για το μεταφορικό ισοδύναμο με χρηματοδότηση από την ΓΓ Αιγαίου

Στη «Διαύγεια» αναρτήθηκε την Τρίτη απόφαση του υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριου Σαντορινιού με θέμα «Χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο "Μέθοδοι Υπολογισμού Ανηγμένου Νησιωτικού Μεταφορικού Ισοδυνάμου για νησιά κάτω από 1.000 κατοίκους για την υποστήριξη του Έργου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής"».

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο «Βήμα» στις αρχές Μαΐου ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός είχε αναφέρει:  «Εχουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για να εξετάσουμε ποιο είναι αυτό το διαφορετικό κόστος που πληρώνει ένας νησιώτης για να πάει με πλοίο στη διοικητική πρωτεύουσα ή στην πρωτεύουσα του κράτους σε σχέση με κάποιον ο οποίος ζει σε ένα χωριό της ηπειρωτικής Ελλάδας και μετακινείται με υπεραστικό λεωφορείο.

Να δούμε πόσο πραγματικά είναι παραπάνω η διαφορά αυτή και να βρούμε έναν τρόπο να την καλύψουμε με χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η μελέτη και πιστεύω ότι θα έχει παραδοθεί σε τρεις-τέσσερις μήνες το αργότερο. Και θα εξετάσουμε το ζήτημα αυτό και ανά ομάδες νησιών, π.χ. πόσο είναι το κόστος για νησιά κάτω από 1.000 κατοίκους. Και μετά θα δούμε μήπως μπορεί να γίνει αντίστοιχη χρηματοδότηση και για τα χωριά που έχουν πάνω από 3.000 κατοίκους. Αυτό που κάνεις πρέπει να είναι ρεαλιστικό και να ανταποκρίνεται σε χρήματα που μπορείς να δώσεις, γιατί αυτά τα χρήματα θα τα αφαιρέσουμε από τον προϋπολογισμό του υπουργείου».

Ερωτηθείς εάν η χρηματοδότηση των μετακινήσεων θα αφορά όλους τους νησιώτες ή θα μπουν κριτήρια, ο κ. Σαντορινιός είχε πει: «Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, η σκέψη είναι να γίνεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Το ζητούμενο όμως δεν είναι το κόστος μετακίνησης μόνο, είναι και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, άρα σε αυτή τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχουμε βάλει και αυτό ως παράμετρο. Τώρα, για το πώς μπορούμε να μειώσουμε το κόστος μεταφοράς προϊόντων υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Μια σκέψη δική μου είναι μέσω της υποβοήθησης χρηματοδότησης κέντρων logistics σε μεγάλα νησιά. Δηλαδή να δημιουργήσεις οικονομίες κλίμακας εκεί όπου δεν υπάρχουν».

Οπως σημειώνεται στην απόφαση, «η δαπάνη υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος θα ανέλθει συνολικά στο ποσό 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ των λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων, των εργοδοτικών εισφορών υπέρ σύνταξης και περίθαλψης, των δαπανών μετακίνησης, διαμονής κ.λπ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του κωδ. 1997 ΣΜ03300001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

Και σημειώνεται ότι «η πρόταση αυτή έχει ως σκοπό την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος για τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και την εφαρμογή μεθόδων, με τη βοήθεια μιας Βάσης Χωρικών Δεδομένων για τον υπολογισμό του Ανηγμένου Νησιωτικού Μεταφορικού Ισοδυνάμου (ΑΝΜΙ) για επιβατικό και εμπορευματικό μεταφορικό έργο νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 1.000 κατοίκων, με σκοπό την τεκμηρίωση νησιωτικών εξειδικευμένων πολιτικών για νησιά του χώρου ευθύνης της ΓΓΑΙΝΠ».

Επιπλέον «η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες και θα ολοκληρωθεί σε 2 φάσεις. Η 1η φάση θα αφορά τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της υλοποίησης του έργου και η 2η φάση την υλοποίησή του».
Ακόμη «η χρηματοδότηση της παραπάνω μελέτης θα γίνει τμηματικά. Αρχικά το ποσό των 10.000 ευρώ θα δοθεί με την ολοκλήρωση της 1ης φάσης (σχεδιασμός και προετοιμασία της υλοποίησης του έργου) και το υπόλοιπο των (10.000) ευρώ μετά την ολοκλήρωση της 2ης φάσης που αφορά την υλοποίησή του».