Προσλήψεις στο νοσοκομείο της Ρόδου

Από το Υπουργείο Υγείας, εγκρίθηκαν για προκήρυξη και πλήρωση και θα προκηρυχθούν άμεσα για τα Νοσοκομεία μας, οι παρακάτω θέσεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ:

Για το νοσοκομείο Ρόδου
2 θέσεις Επιμελητή Β´ Ειδικότητας Παιδιατρικής, για τη στελέχωση της ΜΕΝΝ (Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών)
2 θέσεις Επιμελητή Β´ Ειδκότητας Παθολογίας ή Πνευμονιολογίας-Φυματιολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας, για στελέχωση της ΜΕΘ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας)

1 θέση Επιμελητή Β´ Ειδικότητας Ψυχιατρικής
1 θέση Επιμελητή Β´ Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής
1 θέση Επιμελητή Β´ Ειδικότητας Χειρουργικής

Για το νοσοκομείο μας στην Κω
2 θέσεις Διευθυντή Ειδικότητας Παιδιατρικής