ΙΝΚΑ: Οφείλουμε ν’ απαιτήσουμε σωστή καταναλωτική συμπεριφορά

To Ινστιτούτο Καταλαλωτών ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, ότι τα γραφεία του Ινστιτούτου Καταναλωτών Δωδεκανήσου, που βρίσκονται στο κτίριο ΔΟΥ Ρόδου, περιοχή Ζέφυρος, στον 6ο όροφο, θα είναι ανοιχτά για το κοινό καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:30 εώς τις 12:00.

Για τηλεφωνική επικοινωνία καλέστε στο 2241364874
Για ηλεκτρονική επικοινωνία αποστείλετε τα mail σας στην διεύθυνση 12inkat@gmail.com

Αγωγή σημαίνει άγω, σημαίνει οδηγώ.
Καταναλωτική αγωγή σημαίνει άγω, οδηγώ στον χώρο της Κατανάλωσης.

Οδηγώ τα παιδιά στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης, σωστής καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορώ να προστατεύσω αποτελεσματικά τον αυριανό Πολίτη-Καταναλωτή. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Όσοι νόμοι και αν θεσπιστούν, όσες διαδικασίες και όργανα ελέγχου και αν οργανωθούν, εάν ο καταναλωτής δε γνωρίζει το ρόλο του στη λειτουργία της αγοράς, αν δε γνωρίζει τα δικαιώματά του και τα μέσα άσκησής τους, κανείς δεν θα προσφερθεί να τον προστατεύσει.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η φιλοσοφία των αποφάσεων και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την προστασία του Καταναλωτή, στηρίζεται κύρια στην ανάπτυξη πολλαπλών καναλιών πληρέστερης ενημέρωσής του.
Έτσι, θα μπορέσει ευκολότερα να εντοπίζει τις περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του και θα γνωρίζει τους τρόπους και τη σημασία της διεκδίκησής τους.

Στα πλαίσια αυτά, η Αγωγή του Καταναλωτή στα σχολεία είναι διακηρυγμένος στόχος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ρόδου, αφού με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στο σημερινό μαθητή και αυριανό πολίτη-Καταναλωτή να αυτοπροστατευθεί.
Να αποτελέσει έναν αυριανό συνειδητοποιημένο καταναλωτη.

Εκ του διοικητικού συμβουλίου:
Πρόεδρου: Ευγενικού Γεωργίου
Α’ Αντιπροέδρου: Καζουλάκη Ιωάννη
Β’ Αντιπροέδρου: Ευστρατίου Μιχαήλ
Γενικού Γραμματέα: Ντόκου Παναγιώτη
Ταμία: Μπηλιά Καίτη
Μελών: Παπαστεργού Μίνα, Βάλλα Μαρία