Στον Άγιο Σουλά η Β' Γεωργοκτηνοτροφική Έκθεση

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Σήμερον το απόγευμα διά του αεροπλάνου της γραμμής αφικνείται εις Ρόδον ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης. Ο κ. Υπουργός το απόγευμα της  σήμερον και την πρωίαν της Κυριακής θα δεχθή πολίτας εις ακρόασιν εν τω λιμεναρχείω, το απόγευμα δε θα αναχωρήση ατμοπλοϊκώς επιστρέφων εις Αθήνας.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ κ. ΡΕΜΠΑΚΟΣ
Χθες την μεσημβρίαν διά του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησεν εις Αθήνας ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκος προκειμένου να εξετάση μετά των αρμοδίων υπουργείων διάφορα ζητήματα αφορώντα την Δωδεκάνησον. Ο κ. Νομάρχης θα παραμείνη εις Αθήνας επί τριήμερον.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΑΓ. ΣΟΥΛΑΝ Η Β’ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Την προσεχή Δευτέραν θα λάβη χώραν εις Άγιον Σουλά Σορωνής, η 2α Γεωργοκτηνοτροφική έκθεσις επ’ ευκαιρία της εκεί πανηγύρεως. Κατά την εορτήν, θα διεξαχθούν ιππικοί αγώνες καθώς και διάφορα αγωνίσματα αγροτοπαίδων. Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει δρόμον 800 μέτρων, δρόμον 1500 μέτρων και δρόμον 7.000 μέτρων.

Επίσης θα διεξαχθούν αγώνες αγροτοπαίδων και αγροτονεανίδων. Εξ άλλου θα διεξαχθούν ιπποδρομίαι και ονοδρομίαι, η εορτή δε,θα κλείση με την εμφάνισιν ομάδων Αγροτονεανίδων, αι οποίαι  θα χορεύσουν εθνικούς χορούς. Έπαθλα και βραβεία θα απονεμηθούν εις τους παραγωγούς και εις τους αθλητάς, εις το τέλος της εορτής.

 

100 ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΤΕΒΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΤΗΛΟΥ
Χθες την πρωίαν διά του μότορσιπ “Επτάνησος” ανεχώρησαν εις Τήλον 100 εκδρομείς μετέχοντες της διοργανωθείσης παρά της Ενώσεως Τηλίων Ρόδου εκδρομής, επ’ ευκαιρία της πανηγύρεως του Αγίου Παντελεήμονος. Συμφώνως προς το πρόγραμμα, οι εκδρομείς θα εξέλθουν εις Λιβάδια Τήλου όπου θα τελεσθή Δοξολογία εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Νικολάου.

Μετά την Δοξολογίαν, διά του ιδίου σκάφους θα μεταβούν οι εκδρομείς εις Πλάκαν, οπόθεν αποβιβαζόμενοι θα μεταβούν εις την γραφικήν μονήν του Αγίου Παντελεήμονος. Κατά την παραμονήν των εκδρομέων εις Άγιον Παντελεήμονα, θα δοθή η ευκαιρία εις αυτούς να παρακολουθήσουν τοπικούς χορούς και τραγούδια, διοργανουμένους υπό του Δήμου Μεγάλου Χωρίου και της κοινότητος Λιβαδίων Τήλου.
Επίσης χθες εις Άγιον Παντελεήμονα εψάλη πανηγυρικός εσπερινός και σήμερον θα τελεσθή η Θεία Λειτουργία.

Εξ άλλου, υπό συνεργείου του Ραδιοσταθμού Ρόδου θα ηχογραφηθούν τραγούδια της Τήλου, ενώ έτερον συνεργείον, θα γυρίση μικρού μήκους κινηματογραφικήν ταινίαν, διά λογαριασμόν της Ενώσεως Τηλίων.


Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ ΖΗΤΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κ.Φ.Σ.
Υπό του Βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Γ. Χαρίτου απεστάλη το ακόλουθον τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλήν:
Κον Κ. Καραμανλήν
Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Αθήνας
«Κατόπιν εκφρασθείσης ονοφώνου επιθυμίας εμποροβιομηχανικού κόσμου Δωδεκανήσου, επικαλούμενος υμέτερον στοργικόν ενδιαφέρον παρακαλώ θερμώς ενδιαφερθήτε προσωπικώς, ανασταλή επί μίαν διετίαν τουλάχιστον επέκτασις κώδικος φορολογικών στοιχείων».
Γ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Βουλευτής Δωδεκανήσου