Ο Χ. Κόκκινος ενημέρωσε με έγγραφό του τον Υπουργό Εσωτερικών για τις οικονομικές πράξεις της ΕΝΠΕ

Με το παρόν δελτίο τύπου ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. και αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ενημερώνει ότι:

Στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) στις 13/7/2017 ημέρα Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε., με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έλεγχος οικονομικών πράξεων μηνών Iανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017.

Τα πέντε (5) μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα και έδωσαν το παρών:

ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Κόκκινος,

ο Αντιπρόεδρος κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος,

ο Γραμματέας κ. Σπύρος Γαλιατσάτος

και τα μέλη κ. Βασίλης Ψαθάς και Πέτρος Φιλίππου.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση και το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και συνέταξε έκθεση οικονομικής διαχείρισης, όπου διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές: Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τις οικονομικές πράξεις μηνών Iανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017.

Με έγγραφα με α.π. 722 & 723/13-7-2017 ο κ. Χ. Κόκκινος απέστειλε την παραπάνω απόφαση και την έκθεση οικονομικής διαχείρισης του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη και στο Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε..