Τέλος καλό, όλα καλά, για τους εργαζόμενους των Δ.Ε.Υ.Α. Ιαλυσού και Αρχαγγέλου

Μετά την ψήφιση στη Βουλή (26 Ιουλίου 2017), του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για το θεσμικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ο αντιπρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, δήλωσε:

«Σήμερα, ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ένα καθοριστικό σχέδιο θεσμικού εκσυγχρονισμού των ΔΕΥΑ.

Μια νομοθετική πρωτοβουλία που πέρασε από «σαράντα κύματα» για να καταφέρει, τελικά, να γίνει – ως νόμος του κράτους – ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια των ΟΤΑ. Για να μπορέσουν οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης να ανταποκριθούν κατάλληλα και αποφασιστικά στα σύγχρονα δεδομένα και στις προκλήσεις της εποχής.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου ρυθμίζουν σημαντικά θέματα - με θετικό πρόσημο - για τους ΟΤΑ, τους εργαζόμενους, τους πολίτες και την πολιτεία. Ζητήματα που αποτελούσαν χρόνια αιτήματα των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεισφέροντας με την ψήφισή τους στη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής Τοπική Αυτοδιοίκηση και ενδυναμώνοντας τη θεσμική αξιοπιστία ενός Κράτους που «ακούει» τις τοπικές κοινωνίες και συνεργάζεται μαζί τους προς όφελος των πολιτών.

Αποδείξαμε ότι έχουμε - την αυτονόητη για κυβέρνηση της Αριστεράς - πολιτική βούληση, που οδηγεί σε μια σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ειδική μέριμνα για τους νησιωτικούς Δήμους

Το σχέδιο νόμου, περιλαμβάνει αρκετές ρυθμίσεις που αφορούν ειδικότερα τους νησιωτικούς Δήμους, δίνοντας κίνητρα σε εργαζόμενους από τους ΟΤΑ σε παραμεθόριες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές και θεσμική στήριξη στους νησιωτικούς Δήμους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με συνέπεια και πρόγραμμα στις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες των ευαίσθητων αυτών περιοχών της Χώρας.

Θα ήθελα να κάνω ειδική μνεία σε δύο άρθρα. Το πρώτο, αφορά στο ΔΗΦΟΔΩ. Δόθηκε, επιτέλους τέλος, σε μια ανοικτή πληγή για τους Δωδεκανησιακούς Δήμου, επιλύοντας οριστικά ζητήματα εφαρμογής που προέκυψαν μετά την κατάργησή του ΔΗΦΟΔΩ με το νόμο 4336/15, με τη διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών από τους Δήμους για το φόρο αυτό.

Το δεύτερο, αφορά στη ΔΕΥΑΡ. Είναι μια ρύθμιση που ικανοποιεί ένα δίκαιο αίτημα των εργαζομένων των ΔΕΥΑ Ιαλυσού και Αρχαγγέλου για το οποίο έχουμε αγωνιστεί με επιμονή, επιχειρήματα και με συνέπεια απέναντι στη Ροδιακή κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που ολοκληρώθηκε μια θεσμική παρέμβαση που στηρίζει και τους εργαζόμενους και την ίδια τη ΔΕΥΑΡ, βοηθώντας το Δήμο Ρόδου να είναι πιο λειτουργικός και αποτελεσματικός στο έργο του.

Θέλω, με την ευκαιρία, να ευχαριστήσω όλους τους Δωδεκανήσιους βουλευτές της σημερινής αλλά και των δύο προηγουμένων κοινοβουλευτικών περιόδων, που με εμπιστεύτηκαν και είχαν συνυπογράψει τις σχετικές τροπολογίες αυτά τα 4 χρόνια του κοινοβουλευτικού αγώνα για τους εργαζόμενους στη ΔΕΥΑΡ.

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω, ότι οι ρυθμίσεις του ΥΠΕΣ θα συμβάλλουν εποικοδομητικά στο στρατηγικό μας στόχο για τη μεταρρύθμιση του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οικοδόμηση ενός νέου αυτοδιοικητικο-αναπτυξιακού μοντέλου που θα μεριμνά για τις λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές.»