Χ. Κόκκινος: «Να ενισχυθεί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και των λειτουργών της»

Με κείμενό τους που κατέθεσαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ασκούν κριτική και καταθέτουν τις προτάσεις τους 42 Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες της χώρας. Το κείμενο συνυπογράφει ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος και το κοινοποιεί στα Μ.Μ.Ε. του Νοτίου Αιγαίου.

Στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λειτουργών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις και η κριτική για το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση από τους 42 αντιπεριφερειάρχες ήταν προϊόν αλλεπάλληλων συσκέψεων, σύνθεσης απόψεων και διαδικασιών που είχαν ως έναρξη τη Θεματική Συνάντησή τους στην Αθήνα στις 14.6.2017 με θέμα: «Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και Ενδοπεριφερειακή Αποκέντρωση». Σας παραθέτουμε τις προτάσεις των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και τα ονόματα των 42 υπογραφόντων.