Εκπτώσεις 50% από τη ΔΕΥΑΡ για επτά χωριά της Νότιας Ρόδου

Εκπτώσεις μέχρι και 50% στα τιμολόγια ύδρευσης, αποφάσισε η ΔΕΥΑΡ για τους καταναλωτές επτά δημοτικών διαμερισμάτων της Ρόδου, μέχρι το τέλος του έτους!

Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε από το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης, λόγω παρεκκλίσεων σε χημικές παραμέτρους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα έπειτα από μετρήσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε υπέρβαση των ορίων σε χλωρίοντα (mg/lt) και αγωγιμότητα (σ.σ. υφαλμύρωση των γεωτρήσεων λόγω υπερβολικής άντλησης) σε δεξαμενές οι οποίες τροφοδοτούν το σύνολο ή μέρος των Τοπικών Κοινοτήτων Ασκληπειού, Γενναδίου, Λαχανιάς, Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες επηρεάζονται κατά ένα μόνο μέρος της γεωγραφικής έκτασής τους και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τροφοδοσία τους σε νερό ύδρευσης προέρχεται από διαφορετικές δεξαμενές και κατ’ επέκταση από διαφορετικές γεωτρήσεις.

Συνεπώς στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2017 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ αποφάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο κ. Στ. Στάγκας), να εφαρμόσει πρόσθετη έκπτωση 30% στην πρώτη κλίμακα και 50% στην δεύτερη κλίμακα καταναλωτών οικιακής χρήσης, επαγγελματικής χρήσης και σε ξενοδοχειακά καταλύματα και επιχειρήσεις μηνιαίας τιμολόγησης, εξαιτίας της αύξησης άνω των επιτρεπόμενων ορίων, χλωριόντων και αγωγιμότητας του προσφερόμενου νερού για ύδρευση στις επτά προαναφερόμενες περιοχές. Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για οικιακή χρήση η πρώτη κλίμακα κατανάλωσης ορίζεται από 0,01 έως 10,00 κυβικά και η δεύτερη από 11,00 έως 30,00, για επαγγελματική χρήση η πρώτη κλίμακα από 0,01 έως 30,00 και η δεύτερη από 31,00 έως 150,00, ενώ για τα ξενοδοχειακά καταλύματα και επιχειρήσεις μηνιαίας τιμολόγησης η πρώτη κλίμακα κατανάλωσης οριοθετείται από 0,01 έως 300,00 και η δεύτερη μεγαλύτερη των 300,00 κυβικών.

Τέλος κατά την διάρκεια του Δ.Σ. ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΡ κ. Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος ήταν και εισηγητής του θέματος, τόνισε ότι δεν έχουν σταματήσει οι προσπάθειες της ΔΕΥΑΡ για την επίλυση του γενικότερου προβλήματος της υφαλμύρωσης, ενώ στις συγκεκριμένες περιοχές η Δημοτική Επιχείρηση προβαίνει στην ανόρυξη νέων γεωτρήσεων για εξεύρεση πόσιμου νερού.

Επιπλέον σχεδιάζεται η κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού (από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (διυλιστήρια) μέχρι την Κάλαθο) 7,5 χλμ περίπου με προϋπολογισμό 3.112.000 ευρώ και αναμένουν την χρηματοδότηση του έργου μετά από τις ενέργειες του Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών κ. Γ. Δέδε.